Avaleht Poliitika Tartu investeerib haridusse tuleval aastal 14,8 miljonit eurot
Tartu investeerib haridusse tuleval aastal 14,8 miljonit eurot

Tartu investeerib haridusse tuleval aastal 14,8 miljonit eurot

Volikogu kinnitas Tartu linna 2019. aasta eelarve kogumahus 192 138 777 eurot.

Tuleva aasta suuremad investeeringud lähevad koolimajade kordategemise kava raames haridusse, olulisel kohal on ka teedeehitus ja sotsiaalvaldkond. Tõusevad lasteaedade, üldhariduskoolide ning huvikoolide õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärad, samuti kasvab sotsiaal- ja kultuuritöötajate palk.

Tähtsal kohal on eelarves ka ettevõtluse edendamine, keskkonnasäästlik ja mugav ühistransport, kultuuri väärtustamine ja tegevused 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli nimel, Tartu tuntuse suurendamine turismisihtkohana, targa linna lahendused ja mitmed muud teemad.

Linna tulubaasist 82 protsenti moodustavad põhitegevuse tulud, 7 protsenti investeerimistegevuse tulud, 9 protsenti finantseerimistegevuse tulud (laen) ja 2 protsenti likviidsete varade ehk 2018. aastast ületulevate vahendite kasutuselevõtt. Eelarve kuludest 76 protsenti on kavandatud põhitegevuseks, 20 protsenti investeeringuteks ja 4 protsenti finantseerimistegevuseks.

Omavalitsuse eelarve põhitegevuse tulem peab olema aruandeaasta lõpul null või positiivne. Tartu põhitegevuse tulud ületavad kulusid ligi 10,1 miljoni euro võrra.

Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud, kaupade ja teenuste müük, tegevuskuludeks saadavad toetused ja muud tegevustulud) on järgmisel aastal planeeritud 156,7 miljonit eurot, mis on on käesoleva aasta täpsustatud eelarvest 4,5 protsenti suurem.

Linna peamised tulud on üksikisiku tulumaks 84,5 miljonit, toetused 52 miljonit, linnaasutuste kaupade ja teenuste müük 16,6 miljonit, kohalikud maksud (parkimistasu, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks) 1,4 miljonit ning maamaks 1,5 miljonit.

Linna põhitegevuse kulud on 146,6 miljonit eurot, sellest 58 protsenti ehk 85 miljonit eurot läheb haridusele.

Investeerimistegevuse tulud (põhivara müük, põhivara soetuseks saadavad sihtfinantseeringud ja finantstulud) on 13,6 miljonit eurot, kulud 39,1 miljonit. Investeeringud kaetakse 75 protsendi ehk 29,5 miljoni euro ulatuses linna vahenditest ning 25 protsendi ehk 9,6 miljoni ulatuses toetustest.

Majanduse valdkonda investeeritakse 16,5 miljonit eurot. Tänavate remondiks ja ehituseks ning jalg- ja jalgrattateedele läheb kokku ligi 7,9 miljonit. Valmib Ihaste kergliiklustee, rekonstrueeritakse Variku kooli lähitänavad, samuti Tamme puiestee, Vanemuise ja Ülikooli tänav. Targa linna projekti SmartEnCity raames investeeritakse ligi 5 miljonit eurot, sealhulgas rattarendisüsteemi arendamiseks 2,4 miljonit.

Haridusse on tuleval aastal planeeritud investeerida 14,8 miljonit eurot. Jätkub põhikoolide renoveerimise programm ning järgmise aasta septembriks valmib Variku kooli remont, milleks on eelarves ligi 9 miljonit eurot. Järgmisena saab põhjaliku uuenduse Annelinna gümnaasium (2019. aasta eelarves ligi 2 miljonit). Lõpeb suurem remont Pääsupesa ja Maarjamõisa lasteaias.

Sotsiaalvaldkonna suurim investeering on 1,6 miljonit eurot Maarja Tugikeskuse peremajade rajamiseks, KredExi toetusega renoveeritakse Rahu 8 sotsiaalmaja.

Kultuurivaldkonna prioriteet on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine.

2019. aastal plaanib linn laenata 17,7 miljonit eurot, millest 6,5 miljonit kulub olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks ja 11,2 miljonit uute investeeringute rahastamiseks.

Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 174,7 miljonit eurot, mais võttis volikogu vastu 12,8 miljonilise ning oktoobris 5,9 miljonilise lisaeelarve.

Eelarve kinnitamist toetas 33, vastu oli 6 volikogu liiget.