1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu jätkab laste tervislike toitumisharjumuste kujundamist
Tartu jätkab laste tervislike toitumisharjumuste kujundamist

Tartu jätkab laste tervislike toitumisharjumuste kujundamist

Tartu linn osaleb ka sel aastal PRIA Koolikava projektis, mille kaudu tutvustatakse lasteaia- ja koolilastele toidu tootmisega seonduvaid teemasid, toidu ja keskkonna seoseid ning tervisliku toitumise põhimõtteid.

PRIA Koolikava projekti käigus korraldatakse 2023. aastal Tartu linna lasteaedades ja koolides tervisliku toitumise õpitubasid, külastatakse mahetalusid ja lapsed saavad ka ise köögiviljade kasvatamisel kätt proovida. Aiatööde õpitubades Tartu maheaias ja Emajõe kogukonnaaias tehakse tutvust permakultuuriga.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul jagatakse lastele teadmisi toidu tootmise, mahetoidu ning pestitsiidide toime kohta, räägitakse kohalikust toiduahelast ja kestliku toidusüsteemi kujundamisest. „Projekti tegevuste eesmärgiks on kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi. Olulisel kohal on ka toiduraiskamise ennetamine haridusasutustes ning keskkonnateadlikud toiduvalikud. On väga tähtis, et lapsed saaksid võimalikult täpselt aru, kuidas toit meie laudadele jõuab,“ sõnas Lees.

Traditsiooniliselt tehakse projekti raames koostööd teadusasutuste ja kõrgkoolidega. Läbi aastate on linnale headeks koostööpartneriteks Maaelu Teadmuskeskus (varem Eesti Taimekasvatuse Instituut), Eesti Maaülikooli ning Tartu Ülikooli teadurid ja arstiteaduse üliõpilased. Nende kaasabil õpitakse tundma putukariiki ja koduaia kahjulikke-kasulikke putukaid, mulla elustikku ja selle tervist seoses maaharimise ja intensiivpõllundusega ning palju muud.

Tartu linnaraamatukogu ja SA Eesti Piimandusmuuseum on ette valmistanud õpitoad lasteaedadele. Läbi loovtegevuste on võimalik viia kasulikku infot edasi ka lapsevanematele. Praktilistes õpitubades õpitakse kasvatama võrseid ja ise võid tegema. Lasteaedade õpitoad integreeritakse õuesõppega.

Sel aastal on koos lastega kavas külastada Viinamärdi talu, Hiie talu, Võnnu mahetalu, Olemari, Kaspri ja Erto talu. Kõikides taludes on kavandatud õpitoad, kus lapsed saavad ülevaate talu tegevustest ja õppida läbi praktilise tegevuse. Lastele selgitatakse mahetootmise olemust, keskkonna mõju toidu tootmisele ning jagatakse teadmisi, kuidas toota toitu loodussõbralikult.

Koostööd tehakse ka Tartu Kultuuripealinn 2024 raames korraldatava projekti „Kasvades oma toiduga“ meeskonnaga. Samuti toetab projekti tegevusi Eestimaa Looduse Fondi projekt „Eat4Change“, mis on suunatud noorte toiduteadlikkuse tõstmisele

Projekti “PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu linna lasteaedades ja koolides” rahastatakse Euroopa Liidu toiduprogrammist. Tartu linn on selles tervislikke toitumisharjumusi arendavas projektis kaasa teinud alates 2015. aastastTänavu osaleb projekti tegevustes ligi 20 kooli ja lasteaeda. Lisaks Tartu linnavalitsuse poolt esitatavale projektile on mitmed lasteaiad ja koolid ka iseseisavalt esitanud taotluse PRIA Koolikava tegevusteks.

  • Tartu linnavalitsuse poolt esitatud projekti kogumaksumus on 47 611 eurot, millest PRIA katab 23 574 eurot ja Tartu linna omaosalus on 24 037 eurot.
Head Uudised GoodNews