Home Keskkond Tartu kutsub esitama kliimaeesmärke täitvaid rohelahendusi
Tartu kutsub esitama kliimaeesmärke täitvaid rohelahendusi

Tartu kutsub esitama kliimaeesmärke täitvaid rohelahendusi

Tartu linnavalitsus kutsub kunstnikke, arhitekte, leidureid ja muidu kuldsete käte ja mõtetega inimesi esitama põnevaid lahendusi, mis pakuksid uudseid vaatenurki kliimamuutuste tagajärgedega toime tulemiseks või nendega võitlemiseks ning tõstaks linlaste teadlikkust.

Rohelahenduste konkursile võib pakkuda installatsioone, rajatisi või sündmusi, mis asuvad või toimuvad Tartu linnaruumis 9. juulist 20. augustini 2021 ning on kõigile vabalt kogetavad ja juurdepääsetavad. Rohelahenduse ülesanne on elanike teadlikkuse tõstmine Tartu linna energia- ja kliimakava eesmärkidest.

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjuse sõnul on kliimamuutused otseselt seotud igapäevase elukeskkonnaga. “Sellised mõtetekorjed ja koostegemised aitavad väljakutsetele üha enam tähelepanu pöörata, aga ka lahendustele mõelda. Sealjuures on oodatud ka kõiksugu intrigeerivad või humoorikad ideed,“ lisas Arjus.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. juuniks esitada rohelahenduse kirjeldus, maksumus, seniste sarnaste tööde nimekiri ja visuaalsed lisad (fotod, joonised, videod), mis illustreeriksid seda, mida soovitakse pakutava lahendusega saavutada.

Tartu linnalt on idee(de) elluviimiseks 8000 eurot, mille kasutamise otsustab konkursi žürii vastavalt esitatud ideedele. Samuti pakub linn tuge rohelahenduse elluviimisel või koostööpartnerite leidmisel, kui rohesekkumise autoril puudub oskus või kogemus oma ideed ellu viia.