Home Keskkond VIDEO I Riigikogus olid tähelepanu keskmes Rohetiigri eesmärgid
VIDEO I Riigikogus olid tähelepanu keskmes Rohetiigri eesmärgid

VIDEO I Riigikogus olid tähelepanu keskmes Rohetiigri eesmärgid

Riigikogu konverentsisaalis oli keskkonnakomisjoni eestvedamisel tähelepanu keskmes erasektori initsiatiiv rohepöördeks ehk Rohetiigri algatus.

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu.

Keskkonnakomisjoni komisjoni esimees Yoko Alender ütles, et Rohetiigri ambitsioonikas eesmärk luua ja rakendada kliimaneutraalseid praktikaid kõikides sektorites ja kujundada välja tasakaalus majandus nõuab laiapindset koostööd. „Nõustun Rohetiigri eestvedajate seisukohaga, et kliimaneutraalsel majandusmudelil pole tõsiseltvõetavat alternatiivi. Üle maailma otsitakse lahendusi, et säilitada ühiskonna heaolu ja samal hoida ja taastada looduskeskkonda. Eesti saab aktiivse tegutsejana anda olulise panuse sellel suunal,“ selgitas Alender.

„Rohetiiger on tegutsenud ligi aasta. Need kuud on näidanud, et ühiskond vajab roheteemade eestvedajat ja erinevate sektorite ühendajat. Rohetiiger ongi võtnud ühendaja rolli ja loonud esindusorganisatsiooni, kuhu kuulub juba 50 ettevõtet ja organisatsiooni. Kõigi eesmärk on anda oma panus selleks, et viia Eesti ühiskonnas läbi rohehüpe. Riigikogu poolt tervitame erasektori initsiatiivi ja anname ka endast parima, et panna jõed voolama ühise mere suunas,“ ütles Alender.

Tänasel arutelul andis Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk ülevaate Rohetiigri eesmärkidest ja peamistest tegevussuundadest. Rohetiigri erasektori suuna juht Andres Veske tutvustas ettevõtjatega koostöös tehtavaid projekte, milleks on Eestile tasakaalus majanduse visiooni koostamine ja ettevõtetele suunatud arenguprogrammi käivitamine koostöös Eesti ülikoolidega.

Rohetiigri vabakonna suuna juht Teele Pehk andis ülevaate 15 keskkonnaühenduselt koondatud keskkonnasoovitustest kohalikele omavalitsustele rohepöörde kiirendamiseks. Soovitused aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte.