1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu linn jagab restaureerimistoetusi
Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Hurda tn 7 välisukse foto enne ja pärast

Tartu Linnavalitsus ootab hiljemalt 1. märtsiks 2013 taotlusi restaureerimistoetuse saamiseks.

Restaureerimistoetust antakse miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide (aknad, välisuksed, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, katusetornid, erkerid jms) restaureerimiseks ja taastamiseks.

Toetuse täpse suuruse määrab esitatud taotluste arv. Töö peab üldjuhul saama valmis selle aasta sügisel. Toetused makstakse välja samal kalendriaastal pärast lõpparuande kinnitamist.

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, kolmas korrus,
tuba 320, vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon  736 1317) hiljemalt 1. märtsiks 2013. Avalduse vormi leiab Tartu linna kodulehelt või arhitektuuri ja ehituse osakonnast. Avaldusele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist ja fotod teostatavate restaureerimistööde kohta. Taastamis-või asendustööde puhul tuleb avaldusele lisada ka detailide tööjoonised.

Täpsem info veebilehel http://www.tartu.ee/aeo asjaajamisjuhiste rubriigis.

Restaureerimistoetuste projekti raames on 11 aasta jooksul kokku toetatud 270 objekti kokku 406 015 euroga. Restaureerimistoetuse eesmärk on aidata kaasa autentse miljöö säilimisele ja taastamisele ajaloolises linnaruumis ning rakendada säästva arengu põhimõtteid. Arhitektuursete detailide (nagu akende ja uste) puhul on oluline nende algupärasus, ühtsus ning sobivus hoone arhitektuuriga. Vanu hooneid restaureerides loovad  linnaelanikud endale meeldiva elukeskkonna ning aitavad säilitada ajaloolisi linnaosi tulevastele põlvedele.

Head Uudised GoodNews