1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu linn jagab restaureerimistoetusi
Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Tartu linn jagab restaureerimistoetusi

Taotlusi restaureerimistoetuste saamiseks ootab linnavalitsus hiljemalt 1. märtsiks.

Restaureerimistoetust antakse miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide (aknad, välisuksed, luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, katusetornid, erkerid jms) restaureerimiseks ja taastamiseks.

Restaureerimistoetuse eesmärk on aidata kaasa autentse miljöö säilimisele ja taastamisele ajaloolises linnaruumis ning rakendada säästva arengu põhimõtteid. Arhitektuursete detailide (nagu akende ja uste) puhul on oluline nende algupärasus, ühtsus ning sobivus hoone arhitektuuriga. Vanu hooneid restaureerides loovad linnaelanikud endale meeldiva elukeskkonna ning aitavad säilitada ajaloolisi linnaosi tulevastele põlvedele.

Toetuse suuruse määrab esitatud taotluste arv ja toetuseks linnavalitsuse poolt ette nähtud vahendite suurus. Töö peab üldjuhul saama valmis käesoleva aasta sügisel. Toetused makstakse välja samal kalendriaastal pärast lõpparuande kinnitamist.

Restaureerimistoetuste projekti raames on 11 aasta jooksul kokku toetatud 270 objekti, kogusummas 406 015 eurot.

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 7361317) hiljemalt 1. märtsiks 2013. Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui ka arhitektuuri ja ehituse osakonnas. Avaldusele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist ja fotod teostatavate restaureerimistööde kohta. Taastamis- või asendustööde puhul tuleb avaldusele lisada ka detailide tööjoonised.

Kogu infoga saab tutvuda veebilehel http://www.tartu.ee/aeo asjaajamisjuhiste rubriigis.

Head Uudised GoodNews