1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu linn sõlmis häirekeskusega koostöö kriisiinfo telefoni kasutamiseks
Tartu linn sõlmis häirekeskusega koostöö kriisiinfo telefoni kasutamiseks

Tartu linn sõlmis häirekeskusega koostöö kriisiinfo telefoni kasutamiseks

Kriisiinfo telefoniga liitunud omavalitsuse elanikud saavad erakorraliste sündmuste korral helistada tasuta 1247 numbrile, et saada kriisis ametlikku ja usaldusväärset teavet ning käitumisjuhiseid. Tartu linnavalitsus sõlmis selleks häirekeskusega koostööleppe veebruari alguses.

Kriisiinfo telefonile 1247 saavad elanikud helistada ööpäevaringselt ning see käivitub, kui kohalik omavalitsus selleks häirekeskusele ettepaneku teeb. Seni on teenust käivitatud näiteks COVID-19 pandeemia ajal, Kuressaare joogivee kriisi korral ja Suur-Sõjamäe jäätmejaama põlengust tekkinud mürgise suitsu tõttu.

Häirekeskuse kriiside ja toimepidevuse eksperdi Rein Oleski sõnul on Tartu linna otsus kriisiinfo telefoni teenusega liituda väga tervitatav. „Kriiside korral on elanike infovajadus tavapärasest suurem ning meie soov on, et käitumisjuhised ja usaldusväärne teave oleks tehtud inimestele võimalikult mugavalt kättesaadavaks,“ ütles ta. Lisaks on Oleski sõnul kriisiinfo telefoni numbrit hea meelde jätta – üks number 24/7 ehk 1247.

„Kriiside korral on elanike infovajadus tavapärasest suurem ning meie soov on, et käitumisjuhised ja usaldusväärne teave oleks tehtud inimestele võimalikult mugavalt kättesaadavaks.“

Tartu linnapea Urmas Klaas peab info kättesaadavust kriisi ajal äärmiselt oluliseks. “Tartu liitumine riikliku ühtse kriisiinfo telefoniga tagab selle, et tartlased ja linna külalised saavad igal ajal operatiivset ja asjatundlikku infot ühest kohast,” sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas. Linnapea lisas, et riikliku kriisiinfonumbriga liitumine on oluline ka nendeks puhkudeks, kui suuremate kriiside korral tuleb saata elanikele ohuteavitussõnum, siis sellega käivitub alati ka kriisiinfo jagamine 1247 numbrilt.

Kui Tartu linnavalitsus on teinud häirekeskusele ettepaneku kriisiinfo telefon käivitada, siis teavitab linnavalitsus sellest operatiivselt elanikke kõigis enda infokanalites (kodulehel, sotsiaalmeedias, füüsilistel teadetetahvlitel).

Numbrile 1247 saavad elanikud helistada ka siis, kui parasjagu ühtegi kriisi käimas ei ole – siis toimib liin tavapärase riigiinfo telefonina. Riigiinfo telefonilt saab küsida ja anda infot maantee, pääste ja keskkonna alastes küsimustes ning PPA dokumentide taotlustega seotud teemades. Tegemist on hädaabinumbri 112 kõrval tegutseva infonumbriga, mis pakub ööpäev läbi infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. 1247 operaatorid jagavad teavet eesti, vene ja inglise keeles.

Head Uudised GoodNews