1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Tartu Mart Reiniku koolis algab mõttetalgute sari
Tartu Mart Reiniku koolis algab mõttetalgute sari

Tartu Mart Reiniku koolis algab mõttetalgute sari

Tuluke14. oktoobril toimuvad Mart Reiniku koolis mõttetalgud, kus vanemad, õpilased, õpetajad ja kõik kooli sõbrad on oodatud kaasa rääkima kooli, kogukonna ja kaasamise teemadel. Mõttetalgute korraldamise on vanemate nimel oma südameasjaks võtnud lapsevanemad Jane Võsso ja Kristi Terep.

“Valisin oma esimese poja kooliks teadlikult Mart Reiniku kooli. Täna õpivad mu mõlemad lapsed selles kooliks. Kahjuks ei ole aga senini saanud vanemad eriti kaasa rääkida kooli tegemistes. Kui mulle pakuti võimalust panustada kooliga seotud küsimuste arutamisse, võtsin selle väljakutse kohe vastu,” ütles Jane Võsso. Kristi Terep lisas, et soovib, et Mart Reiniku koolist saaks parim kool, kus vanemad saavad sisuliselt kaasa rääkida koolielu küsimustes ning loodab, et info mõttetalgutest on jõudnud vanemateni, kes samuti soovivad rohkem osaleda oma laste koolikogemuse kujundamisel. “Teisipäeva õhtul näeme, kas vanemad tulevad ja tahavad koos meiega olulistel teemadel rääkida,” võttis kokku Jane Võsso.

Mart Reiniku kooli õpetajad ja kooli direktor näevad kogukonna kaasamisel mitmeid positiivseid mõjusid. Kui õpetaja Tuuli Hiiesalu loodab, et vanematega koos saaks luua uusi õuesõppe võimalusi, siis direktor  Enn Ööpik näeb eelkõige kasu selles, et kõrvalseisjatel on sageli värskem pilk, mis aitab leida uusi lahendusi. “Üheskoos oleme kõik tugevamad.”

Jane Võssu ja Kristi Terep on kogukonnaliikmete abil teinud videoklipi, kus nad kutsuvad kooli sõpru osalema mõttetalgutel.

Mõttetalgud toimuvad projekti TULUKE raames. Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi koduleht: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Head Uudised GoodNews