Home Eesti elu Tartu Raatuse kvartali võidutöö arvestab nii tudengite kui peredega
Tartu Raatuse kvartali võidutöö arvestab nii tudengite kui peredega

Tartu Raatuse kvartali võidutöö arvestab nii tudengite kui peredega

Ettevõtte AS Vallikraavi Kinnisvara korraldatud Tartu Raatuse kvartali arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo PLUSS OÜ. Võidutöö paistis žüriile silma tervikliku lähenemise, kaasaegsete lahenduste ja erinevate sihtgruppide vajaduste arvestamisega. Kavand toetab Tartu linnasüdame kujundamist tänapäevaseks linnaruumiks ja aitab ellu viia linna keskkonnasäästlikke eesmärke.

Foto: Render PLUSS

AS Vallikraavi Kinnisvara korraldatud arhitektuurikonkursiga sooviti leida Raatuse kvartali jaoks parim lahendus hoonete ja nendevahelise õueala loomiseks. Kokku kutsuti konkursile osalema kolm arhitektuuribürood, kelle tööde seast valiti parimaks arhitektuuribüroo PLUSS kavand. Võidutöö autorid on Indrek Allmann, Indrek Suigusaar ja Gunnar Kurusk. Kaasa töötasid Lisanna Remmelkoor ja Mariia Paslova.

Konkursi žürii esimehe ja Rand & Tuulberg Grupi nõukogu esimehe Aivar Tuulbergi sõnul oli võidutöö moderne ja soliidne: „PLUSSi kavandi ruumiline käsitlus oli kontseptuaalne, erinevatele sihtgruppidele keskenduv ja tugev. Hoonete paigutus hoonestusalal oli professionaalselt ja funktsionaalselt lahendatud, jättes suuremad mahud tänava äärde ja andes seeläbi võimaluse luua privaatsemad perekorterid, selgelt eraldatud sisehoovi ja avaliku tsooni.“ Tuulbergi sõnul meeldis žüriile ka ajalooliste hoonete omapärane lahendus, mis lisab Tartu linnaruumi intriigi.

Foto: Render PLUSS

Ka žüriiliige, Tartu linnaarhitekt ja ruumiloome osakonna juhataja Tõnis Arjus tunnustas PLUSSi kavandit mitmekesisuse eest. „Tartu linn lähtub linnaruumi arengus nö lühikeste vahemaade linna kontseptsioonist. See tähendab, et soodustatud on kompaktse linna areng, kus arvestatakse nii töö- kui elukohtade kättesaadavuse ja teenuste paiknemisega. Raatuse kvartal mängib samuti olulist osa tervikliku linnalise keskkonna kujundamises. Kuna tegu on võrdlemisi suure arendusalaga on oluline, et loodav tervik oleks piisavalt mitmekesine ja pakuks erinevaid ruumilisi kogemusi. Just sellega paistiski võidutöö silma, tagades alale eriilmelise hoonestuse, mis sobib väga erineva eluviisiga leibkondadele,“ kirjeldas Arjus võidutöö tugevust.

Foto: Render PLUSS

Arhitektuuribüroo PLUSS arhitekt ja võidutöö autor Indrek Allmann tõstab esile kvartali detailplaneeringu paindlikkust: „Saime võistluse käigus luua selle sajandi planeeringulistele tõekspidamistele tugineva hoonestuskava. See on inimkeskne, omab kindlat roheprogrammi ja toetab liikumist eelkõige jalgsi ning rattaga. Viimase puhul oleme lisaks kohalike elanike ratastele leidnud kohad ka külalis- ja rendirataste, sh kastirataste tarvis.“ Siseruumide planeerimisel mõeldi nii tudengite kui perede peale: „Arvestasime, et leiduks nii taskukohaseid põneva ruumikäsitlusega kortereid üliõpilastele kui linnavilla laadseid, oma õue või katuseterrassiga kodusid pereinimestele. Elukondliku funktsiooni toetavad erineva ruumiiseloomuga hoovid, mida palistavad kohvikud või mis sobituvad elanike erinevatele ühistegevustele,“ lisas Allmann.

Foto: Render PLUSS

Raatuse kvartali väliruumi on planeeritud kolm eriilmelist avalikku tsooni – kohvikute väljak, uushoonestuse keskele jääv väike keskväljak ja piirkonna laiemasse rohevõrgustikku kuuluv kuusepark. Inimkesksusele on rõhutud ka haljastusalade lähedusse paigutatud istepinkide ja liikumisteedega. Lisaks soosib kavand rattaga liikumist, pakkudes hoiukohtade kõrval rataste pesemis- ja hooldusvõimalusi.

Siseruumide planeerimisel on tudengitele arvestatud tänavapoolsemad korterid, kus nii elamispind kui olme- ja õppetingimused on seatud valgusküllaste akende alla. Perede ja privaatsust hindavate elanike jaoks on korterid planeeritud kvartali tagahoovi rohelusse ning suuremad korterid on lisaks väärtustatud rõdude või katuseterrassidega. Raatuse kvartali võidutöö koosneb ühtekokku kaheksast hoonest, brutopindalaga 26 600 m2. Hoonetes on kokku 404 korterit.

AS Vallikraavi Kinnisvara arhitektuurikonkursi viieliikmelisse žüriisse kuulusid lisaks Aivar Tuulbergile ja Tõnis Arjusele arhitektid Rein Murula ja Ivo-Sven Riet ning AS Vallikraavi Kinnisvara juhataja Indrek Rentel.