1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tartu soovib laiendada vaimse tervise teenuste pakkumist
Tartu soovib laiendada vaimse tervise teenuste pakkumist

Tartu soovib laiendada vaimse tervise teenuste pakkumist

Tartu linn soovib projekti toel muuta vaimset tervist toetavad teenused tartlastele kättesaadavamaks.

Linn osaleb projektis “Vaimse tervise teenused Tartu linnas 2024”, mis esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul osales linn sarnases projektis ka möödunud aastal, kuid tänavu on summad suuremad ning kui rahastust saadakse plaanitud mahus, saab linn aasta jooksul abistada täiendavalt üle 500 inimese. „Tänu projektis osalemisele saab linn kaasata rohkem teenuseosutajaid ja pakkuda rohkem teenuseid lastest eakateni välja,“ sõnas Lees.

Sel aastal plaanitakse pakutavate teenuste nimekirja lisada psühholoogiline nõustamine ja eakate tugigrupid, jätkuvalt pakutakse pereteraapiat, psühhosotsiaalset nõustamist ja hingehoiuteenust.

Projekti raames pakutavad teenused on inimestele tasuta. Ühtlasi luuakse abivajajatele lihtsamad ja kiiremad võimalused jõuda sobiva teenuseni, kuna inimene saab madala läve teenustele (hingehoid, psühhosotsiaalne nõustamine) ise pöörduda ega vaja selleks spetsialisti suunamist. Projekt võimaldab tasuta teenuseid pakkuda kuni kalendriaasta lõpuni.

Vaimset tervist toetavad teenused on suunatud nii lastele kui ka täiskasvanutele, kes tunnevad, et vajavad psühholoogilist tuge ja toetust igapäevaelus toimetulekuks. Samuti on Tartu linna sotsiaaltöötajatel rohkem võimalusi inimesele tuge pakkuda – kui inimene ei ole veel valmis pöörduma tervishoiusüsteemi (või on seal järjekorrad pikad), on võimalik teda suunata projektis pakutavatele teenustele.

Projekt esitatakse rahastamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele programmi “Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2024. aastal” raames. Projekti kogumaksumus on 206 922 eurot, Tartu linna omaosalus 62 077 eurot.

Head Uudised GoodNews