1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Riik avas iduettevõtetele uue rahastusvõimaluse
Riik avas iduettevõtetele uue rahastusvõimaluse

Riik avas iduettevõtetele uue rahastusvõimaluse

EASi ja KredExi ühendasutus avas iduettevõtetele uue toetusmeetme, mis võimaldab toetada Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kvaliteedimärgise teeninud ettevõtteid kuni 2,5 miljoni euroga.

„Saame nüüd ilma täiendava hindamiseta toetada Eesti ettevõtteid, kes on edukalt läbinud Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi tiheda kandideerimissõela aga jäänud siiski napilt rahastusest ilma. Nimelt annab Euroopa Innovatsiooninõukogu sellistele ettevõtetele kvaliteedimärgise „Seal of Excellence“, mis tagab, et tegemist on läbimurdelist innovatsiooni loova ettevõttega,“ selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arenduse ja innovatsiooninõunik Mikk Vahtrus.

Kvaliteedimärgise toetuse eelarve on tänavu kaheksa miljonit eurot ning seda saavad taotleda iduettevõtted, kelle projektil on otsene seos ja mõju Eesti majandusele ja kellel ei ole ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kvaliteedimärgise saamisest möödas rohkem kui kolm kuud.

„Kuna murranguliste tehnoloogiate areng on väga kiire, siis ei pruugi ka näiteks aasta tagasi kvaliteedimärgise teeninud projekt täna enam aktuaalne olla,“ selgitas Vahtrus kolme kuu tingimust.

Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator eesmärgiks on pakkuda idu- ja kasvufaasis olevatele süvatehnoloogiaettevõtetele riskialtimat kapitali üksikettevõtetele tehnoloogia- ja teadmusmahukate lahenduste turuvalmiks arendamisel ja turule toomisel.

Hiljuti läbis EIC Acceleratori intervjuuvooru CO2-st süsinikmaterjalide tootmise tehnoloogiat arendav Eesti ettevõte UpCatalyst, kes ootab nüüd vastust, kas nende projekt saab rahastuse või mitte.

Ettevõtte juhi Gary Urbi sõnul võimaldaks EICi rahastus neil oma tehnoloogiat kiiremini skaleerida ja turule tuua. „EIC Acceleratori abiga plaanime skaleerida enda tänase tehnoloogia kümme korda suuremaks, et tuua meie ettevõtte müügikäive kasv kahe aasta võrra varasemaks võrreldes sellega, kui suudaksime seda teha ilma EIC toetuse abita. Projekti õnnestumine tõestaks, et meie tehnoloogia on skaleeritav ning aitaks meil ka järgnevaid investeeringuid hõlpsamalt kaasata,“ sõnas Urb. Ta lisas, et kvaliteedimärgise toetus oleks meile suureks abiks kui nad peaksid Euroopa toetusest ilma jääma.

EASi ja KredExi ühendasutuse rahvusvahelise rahastuse eksperdi Anna-Liisa Laaritsa sõnul on ettevõtluskiirendi EIC Accelerator sõel tihe ning Euroopa toetust saab vähem kui 5% taotlenud ettevõtetest. „Eestist on seda kokku saanud 11 ettevõtet. Loodame, et ka Up-Catalyst saab soovitud finantseerigu aga kui peaks minema teisiti, on neil sellegipoolest võimalik taotleda meilt kvaliteedimärgisetoetust,” ütles Laarits.

Tema sõnul on toetuse eesmärk innustada Eesti ettevõtteid rohkem Euroopa toetustele kandideerima ning suurendada süvatehnoloogiaettevõtete võimekust luua uusi tehnoloogiaid.

„Julgustan kõiki iduettevõtteid erinevate EIC rahastusvõimalustega tutvuma ning meiega ühendust võtma. Saame aidata nii sobivate rahastuvõimaluste leidmisel kui ka taotluste ettevalmistamisel,“ sõnas Laarits. Ta lisas, et kui mõni ettevõte on praegu lühitaotluse ettevõtluskiirendisse ära esitanud, siis kindlasti soovitame ka täistaotlusega edasi minna – intervjuuvooru jõudmine tagab juba kvaliteedimärgise ja vähemalt riikliku toetuse.

Rohkem infot SIIT.

Head Uudised GoodNews