1. Avaleht
  2. Haridus
  3. TARTU TEADE I Kõik Tartu linna põhikoolide lõpetajad saavad osaleda esmaabikoolitusel
TARTU TEADE I Kõik Tartu linna põhikoolide lõpetajad saavad osaleda esmaabikoolitusel

TARTU TEADE I Kõik Tartu linna põhikoolide lõpetajad saavad osaleda esmaabikoolitusel

Kõik Tartu linna põhikoolide lõpetajad saavad osaleda elupäästva esmaabi ja elustamise koolitusel. Koolid saavad õppe korraldamisse kaasata ka kooliõdesid, kelle käsutusse on linn andnud elustamisnukud ning AED-elustamisaparaadi treeningseadme. Nii saavad koolid kogu põhikooli vältel anda õpilastele praktilisi oskusi esmaabiks ja elustamiseks. 2023. aasta esmaabikoolituste korraldamise hanke võitis Tartu Kiirabi.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linn seadnud eesmärgiks, et kõik Tartu põhikoolide lõpetajad omandaksid eluvajalikud teadmised. “Esmaabi ja elustamise praktiline koolituspäev kõigis põhikoolides võimaldab ühtlustada õpilaste teadmisi, sest esmaabiõppe tase on koolides erinev,” rääkis Lees.

Abilinnapea lisas, et tartlaste elupäästevõimekuse suurendamine on linna jaoks prioriteet, millesse on järjepidevalt panustatud. „Tartu linna korraldatav esmaabiõpe on suunatud kõikidele Tartu põhikoolilõpetajatele olenemata sellest, kas tegemist on linna-, riigi- või erakooliga või kas osaleval õpilasel on hariduslikke erivajadusi,“ ütles Lees.

Tartu Kiirabi kogemused näitavad, et koolituse läbinud õpilased on juba oma oskusi ka päriselus kasutanud ja andnud abivajajatele tänaval esmaabi kuni kiirabi saabumiseni. Seda ka olukorras, kus täiskasvanud seda teha ei julge.

Õpet pakutakse kõigile Tartu linnas asuvate koolide 8.-9. klasside õpilastele ning vastavalt kooli soovile viiakse õpe läbi kas 8. klassi lõpus või 9. klassi alguses. Olenevalt klassi eripärast on õpe kohandatud hariduslike erivajadustega õpilastele.

  • Hankelepingu raames soovib linn koolitada kokku ligi 1400 õpilast.
Head Uudised GoodNews