1. Avaleht
  2. Kultuur
  3. Muusika
  4. Tartus alustatakse DJ-de koolitamist
Tartus alustatakse DJ-de koolitamist

Tartus alustatakse DJ-de koolitamist

Tartu I Muusikakool koostöös Tartu Noorte DJ kooliga alustab sel sügisel DJ-de koolitamist. Õppima on oodatud nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud.

DJ kool annab algteadmised ja -oskused iseseisvaks muusikaga tegelemiseks või ka edaspidiseks süvendatud õppeks. DJ eriala sisaldab tehnilisi oskusi, nagu plaadimängijate ja mikserpuldi käsitsemist, lisaks tutvustatakse erinevaid miksimistehnikaid nii erinevate miksimisprogrammidega kui ka autentsete vinüülidega. Kuulda saab nii miksimise ajaloost kui hetkeolukorrast ööklubides ja seda kogenud professionaalide silmade kaudu.

Õpe koosneb kahest rühmatunnist (2×45 minutit) ja individuaalsest tööst stuudios (60 minutit) nädalas. Rühmatunnid toimuvad Tartu I Muusikakooli ruumides (Tähe 5 õppehoone) ning töö stuudios Tartu DJ kooli ruumides (Uus tn 56).

Esimene rühmatund toimub 4. novembril kell 10.30–-12.00, kus kõigil huvilistel on võimalik käed masinatele külge panna ja spetsialisti näpunäidete järgi oma elu esimene beatmatch teha. Õppetasu 60 €€/kuus (Tartu elanikele), 80 € €/kuus (väljaspool Tartut registreeritud kodanikud). Õppe kestvus on vastavalt õppuri oskustele ja eesmärkidele 1 kuu-12 aastat.

Õpingute käigus õpitakse tundma lihtsamaid DJ töös kasutatavaid mõisteid ja termineid, sooritatakse lihtsamaid katseid, õpitakse valdama erinevate muusikapalade kokku miksimise tehnikaid ja kasutama efekte. DJ kooli läbinu oskab komponeerida ja üles ehitada kindla struktuuriga harmoonilisi DJ-sette ning tal on teadmised, kuidas kokku viia erinevaid muusikapalasid taktide, fraaside ja helistike alusel. Ta oskab installeerida DJ-tehnikat, helitehnikat ja valgustehnikat ning ta tunneb DJ tööks vajalikke arvutiprogramme. Lisaks jagatakse koolis teadmisi sellest, kust legaalselt hankida muusikat, millised on autorikaitse normid, kuidas tunnetada publikut ja korraldada sündmusi.

  • Huvilistel palutakse end registreerida hiljemalt 30. oktoobriks 2023 siit!
Head Uudised GoodNews