1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Tartus autasustati hakkajaid tudengeid
Tartus autasustati hakkajaid tudengeid

Tartus autasustati hakkajaid tudengeid

Reedel toimus seitsmendat korda OLE ROHKEM. Auhinnad. Tunnustussündmus oli suunatud tudengitele, tudengiorganisatsioonidele ja nende toetajatele. Selleaastane pidulik auhinnagala toimus Tartu Kammivabrikus.

Tunnustussündmus oli suunatud tudengitele, tudengiorganisatsioonidele ja nende toetajatele.

Ürituse kontseptsioon loodi 2016. aastal. Petrik Saks, OLE ROHKEM. eestvedaja ja Üliõpilaskonna SA tegevjuht, rääkis, et toona puudus Tartus seesugune tunnustamise vorm, millega aktiivseid tudengeid esile tõsta, ja Üliõpilaskonna SA võttis selle enda peale. Aktiivsete tudengite märkamine on Saksa sõnul oluline, sest ilma nendeta poleks Tartu päris sama – koht enesearenguks, üritusteks ja sõprade leidmiseks. Samuti on üliõpilasorganisatsioonide igapäevatöö tavaliselt tasustamata ja seetõttu on tublide märkamine eriti tähtis.

Aktiivsete tudengite märkamine on Saksa sõnul oluline, sest ilma nendeta poleks Tartu päris sama – koht enesearenguks, üritusteks ja sõprade leidmiseks.

Galale said kutse kõik OLE ROHKEM. Koostöövõrgustiku tudengiorganisatsioonid, kes enamasti saatsid tudengiühendust esindama oma juhatuse liikmed. Ürituse eksklusiivsust põhjendab Saks sellega, et soovitakse tänada just aktiivsemaid tudengeid, kes kooli ja töö kõrvalt jõuavad lisaks tähendusrikkaid projekte ellu viia. Tudengiorganisatsioonides kipub Saksa sõnul just nii olema, et juhid on need, kes on aktiivseimad kogukonna arengu vedajad.

Soovitakse tänada just aktiivsemaid tudengeid, kes kooli ja töö kõrvalt jõuavad lisaks tähendusrikkaid projekte ellu viia.

Autasustamisel keskenduti tudengite selle õppeaasta tegemistele. Tunnustati nii isikuid kui ka organisatsioone, kes on silmapaistvalt toetanud tudengeid, tudengiorganisatsioone ja nendega seonduvaid algatusi. OLE ROHKEM. Auhindu jagati sel aastal kuues kategoorias ning auhinnakujuga lahkusid lisaks tudengitele ka nende usinaimad toetajad.

Auhinnad tudengitele ja tudengiühendustele

Aasta tudengi tiitli pälvis Armani Pogosjan, kes on juba neli aastat juhtinud Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liitu. Eelmisel aastal kaasasutas ta Kaubandusõiguse Harjutuskohtuvõistluse Ühingu, mille eesmärk on toetada ja arendada Eesti õigusteaduse tudengite osalemist rahvusvahelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel.

Aasta tudengiorganisatsiooniks valiti EGEA-Tartu. Organisatsioon on silma paistnud geograafia populariseerimise ja noortevaheliste sidemete tugevdamisega. See pakub liikmetele mitmekesist tegevust nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, võimaldades osaleda erinevatel sündmustel, saada kogemusi ürituste korraldamisel, samuti erinevate projektide elluviimisel. Tudengiorganisatsioon loob liikmete sõnul ka turvalise keskkonna elukestvate sõprussidemete loomiseks.

Tudengiorganisatsioon loob liikmete sõnul ka turvalise keskkonna elukestvate sõprussidemete loomiseks.

Aasta fööniksi tiitli sai Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts. HITi aktiivne tegevus on toonud elu tagasi haridusteaduste instituuti, teisisõnu on nad fööniksi kombel tuhast tõusnud. Nende aktiivne tegevus hariduse populariseerimisel ja tulevaste õpetajate toetamisel on teinud neist olulise osa Eesti haridusmaastikust.

Selgus ka aasta tegu, milleks sai konverents “Tuumamaam?!”. Konverentsi korraldas Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts koos partneritega. See oli oluline sündmus, kuna pakkus hariduslikku platvormi ja avatud arutelu otsustamaks, kas Eestisse tuleks rajada tuumajaam. Konverentsil osales tudengeid üle Eesti, lisaks ka palju teadlaseid ning teemahuvilisi. Sündmusel oli märkimisväärne ühiskondlik ja hariduslik mõju, sest diskussioon aitas kaasa kaalutletud otsuste langetamisele Eesti tuumaenergeetika tuleviku osas. Arutelu kandis üle ERR.

Auhinnad tudengite toetajatele

Aasta tudengisõbra tiitli pälvis Solaride’i asutaja Kristel Leif. Kristel on olnud edukas noorte arengu eestvedaja, juhtides Solaride organisatsiooni ja ühendades laia partnerite võrgustikku. Tema juhtimisel sai teoks mitmeid olulisi algatusi, sealhulgas rekordilise summa kogumine Hooandja kampaaniaga, mis võimaldas Eesti päikeseauto tiimil osaleda maailmameistrivõistlustel Austraalias. Tema inspireeriv tegevus on mõju avaldanud lisaks Solaride’i meeskonnale ka noortele laiemalt. Ta on silma paistnud, esinedes mitmel olulisel konverentsil ja üritusel.

Kristel Leif on olnud edukas noorte arengu eestvedaja, juhtides Solaride organisatsiooni ja ühendades laia partnerite võrgustikku.

Aasta koostööpartneriks valiti Foodsharing Tartu, mille missioon on vähendada Tartus toidu raiskamist. Nende koostöö tudengiorganisatsioonidega on loonud lisandväärtust tudengitele, võimaldades noortel panustada keskkonna säästmisesse ning tugevdada kogukonna sidemeid ühiste ürituste kaudu. Nende meeskond on alati koostööaldis ning on aastatega aidanud levitada olulist sõnumit toiduraiskamise vähendamise kohta.

Foodsharing koostöö tudengiorganisatsioonidega on loonud lisandväärtust tudengitele, võimaldades noortel panustada keskkonna säästmisesse ning tugevdada kogukonna sidemeid ühiste ürituste kaudu.

Võitjad valis välja Tartu linna, tudengiorganisatsioonide ja ülikoolide esindajatest koosnev komisjon, kuhu kuulusid Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam, Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonna peaekspert Elizaveta Cheremisina, OLE ROHKEM. eestvedaja Petrik Saks, Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Renar Kihho, Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi president Marcella Polverino, Erasmus Student Network Tartu president Polina Shlykova ja Korp! Vironia Tartu konvendi senior Herbert Konnula.

Lisaks laureaatide välja selgitamisele said gala osalised nautida ka mitmekülgset meelelahutust. Tänavune gala oli eelmistest suursugusem, kuna tähistas muuhulgas OLE ROHKEM. brändi kümnendat juubelit. Lavale astus kõnet pidama OLE ROHKEM. eestvedaja Petrik Saks, samuti mõtte algataja Kaspar Kruup. Stand-up komöödiat tegi Roger Andre ja tantsulist vahepala auhindade jagamisele pakkus tantsutrupp Viva La Divas.

Gala puudutab Saksa sõnul kaudselt kõiki tudengeid: „Eelkõige neid, kes on osa mõnest tudengiorganisatsioonist, aga kindlasti ka noori, kes alles otsivad uusi väljakutseid ja on veel leidmas oma tudengipesasid.” Saks innustab noori tudengiorganisatsioonidega liituma, sest see on üks arendavamaid kogemusi noore inimese elus.

Head Uudised GoodNews