1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Toetus tuumaenergiale Eestis on ajaloo tugevaim
Toetus tuumaenergiale Eestis on ajaloo tugevaim

Toetus tuumaenergiale Eestis on ajaloo tugevaim

Jaanuaris Kantar Emori poolt läbi viidud küsitluses toetas uue põlvkonna tuumajaama kasutamise kaalumist 69% küsitletuist. See on ka kõrgeim toetusprotsent alates Fermi Energia tellitud uuringute algusest 2019. aastal. Samuti ületab kindlate toetajate osakaal (39%) kõigi seniste küsitluste tulemusi.

Samuti nähakse tuumaenergiat esimest korda eelisarendatuima energialiigina Eestis. Küsimusele „Millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldate, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega?“ vastas 59%, et näeks Eestis arendamist väärivate seas tuumaenergiat, 53% tuuleenergiat ning 49% päikeseenergiat. Kasvanud on ka nende vastajate arv, kes näevad potentsiaali elektril põlevkiviõli tootmise kõrvalt. Eelmise, tänavu augustis läbi viidud küsitlusega võrreldes on tõusnud kõigi energialiikide populaarsus peale tuule- ja päikeseenergia.

Tuumaenergia arendamise olulisemate plussidena nähakse elektri varustuskindluse tagamist iga ilmaga (65%) ja soodsamaid elektri hindu (54%), samuti majandusarengut (33%) ja süsinikheitme vähendamist (26%). Olulisemate miinustena tuuakse välja tuumajäätmete hoiustamisega seonduv (66%), avariirisk (51%) ja Eestis puudulikud erialateadmised (51%).

Seekordses küsitluses paluti vastata ka küsimusele „Kas soovite, et Riigikogu hääletaks tuumaenergia kasutuselevõtu ja riigile vastavate võimekuste loomise poolt?“ – 61% vastas jah, 20% ei, 19% ei osanud vastata.

Erakondliku eelistuse lõikes on kõigi erakondade toetajad tuumajaama kaalumise poolt või pigem poolt. Keskmisest tugevamad tuumajaama pooldajad leiab Reformierakonna (85%), Eesti 200 (83%), Parempoolsete (79%), EKRE (78%) ja Isamaa (76%) toetajate seast. Tugev on ka Sotsiaaldemokraatide (69%), Keskerakonna (61%), Roheliste (56%) ja muude erakondade (58%) võimalike valijate toetus.

Küsitluses osales 1155 inimest. Fermi Energia tellib tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud hoiakute uuringuid regulaarselt alates 2019. aastast.

Head Uudised GoodNews