Avaleht Haridus Tulevased päästjad panid end Sisekaitseakadeemia harjutusväljakul proovile
Tulevased päästjad panid end Sisekaitseakadeemia harjutusväljakul proovile

Tulevased päästjad panid end Sisekaitseakadeemia harjutusväljakul proovile

Käesoleva nädala esimesel neljal päeval toimus Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse harjutusväljakul kombineeritud päästeharjutus ehk talvine lõpusõda.

Lõpusõjal luuakse kadettidele võimalikult reaalsuselähedasi ohuolukordi, mida võib tulevikus tööülesannete täitmisel ette tulla. Kadettidel tuleb kustutada tuld, anda esmaabi, tegutseda liiklusõnnetuse- ja veeõnnetuse korral, kõrvaldada ohtlike ainetega juhtunud õnnetuse tagajärgi ning dokumenteerida toimunut. Kombineeritud harjutuste eesmärk on õpilaste praktiliste oskuste kinnistamine ja kontroll ning võimalikult reaalsuselähedase ja tõetruu pildi kujundamine päästeteenistuse igapäevasest tööst ja tegevusest.

„Lõpusõda on viimane proovikivi õppuse näol, kus mitmekülgselt pannakse proovile koolis omandatud teadmised ja oskused, enne kui päästekomandodesse praktikale suundutakse. Selline kontrollitud keskkonnas, aga samas realistlikes tingimustes harjutamine annab võimaluse lisaks individuaalsele sooritusele tunnetada meeskonnatöö tähtsust pingelises ja ajakriitilises olukorras, mis neid tulevases töös ees ootab,“ sõnas Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Häli Allas.

Harjutusväljakul, kus viiakse läbi ka rahvusvahelisi õppuseid, on kõik päästjate koolitamiseks esmavajalikud treeningrajatised – tulekustutustööde simulaatorite linnak, siseveekogu, nööri- ja varingupääste ning keemiasimulaatorid, lennukivrakk ja C-kategooria sõidukite libedasõidurada.

Lõpusõja suur eesmärk on ka koostöö harjutamine kiirabi ja politseiga, kellega puutuvad päästjad reaalses elus kokku pea igal õnnetusel. Neljal päeval trotsis külma ja tuult üle 70 päästekolledži ja politsei- ja piirivalvekolledži kadeti, 19 õppejõudu ning partneritena olid lõpuharjutusse kaasatud ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 8 õpilast ning Pärnu Kiirabi brigaad.