1. Avaleht
 2. Tunnustus
 3. TUNNUSTUS I Betoonisõber 2023 on Riho Oras
TUNNUSTUS I Betoonisõber 2023 on Riho Oras

TUNNUSTUS I Betoonisõber 2023 on Riho Oras

Eesti Betooniühing kuulutas 2023. aasta „Betoonisõbraks” Riho Orase, betooni kui konstruktiivse ehitusmaterjali eestkõnelemise, tõestamise ja populariseerimise eest.

„Riho Oras on ehitusinsener, kes kutsutakse appi siis, kui kuskilt king pigistab või mõistus on otsa saamas,“ sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. „Ta on olnud loendamatu hulga ehitusprojektide ja ehitiste juures tellijapoolseks konsultandiks, omanikujärelevalvajaks, ehituskonstruktsioonide eksperdiks – Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Venemaal.“

Riho Oras on ehitusinsener, kes kutsutakse appi siis, kui kuskilt king pigistab või mõistus on otsa saamas.

Riho Oras. Foto: Erik Riikoja

Riho Oras on üks Eesti Betooniühingu loomise algatajatest ja asutajatest. Ta on ka eestikeelse betooni-alase sõnavara eestseisja, olles Betooniühingu ja Eesti Ehitusinseneride Liidu betoontarindite terminikomisjoni juht.

„Riho on olnud asendamatu abimees Betooniühingu koolitustel, olles üheks aktiivsemaks lektoriks läbi aastate,” ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. „Tema suure panuse läbi on valminud Betooniühingu juhendid „BÜ6: Talvised betoonitööd“ (2014) ja „BÜ7: Betoonpõrandad“ (2018 ja 2023),” lisas Vainola.

Riho on olnud asendamatu abimees Betooniühingu koolitustel, olles üheks aktiivsemaks lektoriks läbi aastate.

Riho Oras (s. 1953) on lõpetanud Tallinna 22. Keskkooli, cum laude ehitusinsenerina Tallinna Tehnikaülikooli (1976), tehnikateaduste kandidaat (1984).

Ta on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, sh ehitusteaduskonna prodekaani, ehituskonstruktsioonide kateedri juhatajana (1979-1992), alates 1992 töötanud ehitustellija-konsultandina ja omanikujärelevalvena ning ehituskonstruktsioonide eksperdina – 1992-2006: JP Terasto Eesti OÜs, alates 2006: Conviso OÜ-s.

Riho Oras on Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) asutajaliige (1991), pikaaegne EEL-i volikogu ja juhatuse liige, EEL-i esimees 2020-2022, praegu EEL-i aseesimees.

 • Riho Oras on üks Eesti insenerikutsete süsteemi väljatöötaja ja kasutusele võtja.
 • Eesti volitatud insener.
 • Eesti Inseneride Liidu president, 2000-2004.
 • Eesti Akrediteerimiskeskuse tehnikakatsete komitee esimees, 2003-2009,
 • European Council of Civil Engineers töögrupi liige, 1998-2004.
 • Soome Betooniühingu liige, 2005.

„Betoonisõber 2023” aunimetus kuulutati välja kolmapäevasel Betooni Tehnoloogiapäeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Unikaalse auhinna Eesti Betooniühingu „Betoonisõbrale” Riho Orasele tegi kunstnik Jüri Mildeberg.

Eesti Betooniühingu „Betoonisõbra“ tiitli on varasematel aastatel pälvinud:

 • arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige, 2022;
 • Tallinna linnavalitsus, 2021;
 • ehitusajaloolane Maris Mändel, 2020;
 • ehitusettevõtja Mait Rõõmusaar, 2019;
 • ehitusettevõtja Peep Roosmann, 2018.
 • „Betoonisõber” on aunimetus, mida Eesti Betooniühing annab välja, väärtustamaks ja esile tõstmaks neid inimesi (ja ka organisatsioone), kes väljapaistval moel panustavad betooni, kui enimkasutatavasse kodumaisesse ehitusmaterjali selle kõikvõimalikes avaldumisvormides.
 • Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 87 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.
Head Uudised GoodNews