1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Üliõpilased saavad taotleda kevadsemestriks vajaduspõhist toetust
Üliõpilased saavad taotleda kevadsemestriks vajaduspõhist toetust

Üliõpilased saavad taotleda kevadsemestriks vajaduspõhist toetust

E-commerce handÜliõpilased saavad alates eilsest esitada riigiportaali eesti.ee kaudu vajaduspõhise õppetoetuse taotlusi kevadsemestriks. Taotluse võivad esitada ka need üliõpilased, kes kahtlevad, kas nad vastavad kõigile tingimustele.

Kevadsemestril muutuvad vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimused üliõpilastele soodsamaks, sest toetuse saamiseks vajalik õppekoormuse nõue ei ole enam nii range. Taotleja peab täitma õppekava vähemalt 75 protsendi ulatuses. Varem jäid õppetoetusest ilma kõik need üliõpilased, kes ei täitnud õppemahtu täies ulatuses.

Taotleja sissetuleku ülempiir pereliikme kohta on nüüd 329 eurot varasema 299 euro asemel. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus ei muutu ja jääb endiselt vahemikku 75-220 eurot.

Ministeeriumi teatel lisandub kevadsemestril uus toetusliik, mis on vajaduspõhine eritoetus ja mille suurus on 135 eurot kuus. Eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Vajaduspõhist eritoetust hakkavad määrama ja maksma õppeasutused, kellel on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Kõrgkoolid saavad võtta aluseks üliõpilase ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetuleku. Samas võivad õppeasutused kehtestada ka muid tingimusi, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra halvenemisega. Ka vajaduspõhise eritoetuse saamiseks peab üliõpilane täitma õppekava vähemalt 75 protsendi ulatuses.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Lisaks muutunud tingimustele peab vajaduspõhise õppetoetuse taotleja vastama ka varem kehtinud tingimustele, mille kohaselt ei ole tema õpingud ületanud õppekava nominaalkestust, tal pole õigust õppetoetust saada akadeemilisel puhkusel olles, taotleja peab olema Eesti kodanik või viibima Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurus on 220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli kuni 82,25 eurot; 135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 82.26 – 164.5 euro ja 75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 164.51 – 329.0 eurot.

Taotluse saab esitada Eesti.ee portaali kaudu viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Üliõpilase pereliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib riigiportaal automaatselt rahvastikuregistrist ja maksukohustuslaste registrist. Õpingutega seotud andmed saab riigiportaal hariduse infosüsteemist.

Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem rakendus 2013. aasta sügisel kõrgkooli astunud üliõpilastele.

Lisateavet vajaduspõhise õppetoetuse kohta leiab haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Head Uudised GoodNews