1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. USA ja Balti riikide strateegilisel dialoogil arutati regiooni julgeolekuolukorda ja ühistegevusi
USA ja Balti riikide strateegilisel dialoogil arutati regiooni julgeolekuolukorda ja ühistegevusi

USA ja Balti riikide strateegilisel dialoogil arutati regiooni julgeolekuolukorda ja ühistegevusi

Washingtonis lõppes kaks päeva kestnud Eesti, Läti, Leedu ja Ameerika Ühendriikide strateegiline dialoog, mille käigus arutati NATO peamise julgeolekuohu Venemaa tegevust ning koostööd Balti regiooni julgeoleku tugevdamisel. Kõneluste raames viidi läbi lauaõppus, mis võimaldas erinevaid ohuolukordi ja ühistegevust läbi mängida. Eesti delegatsiooni juhtinud Kaitseministeeriumi asekantsler Kadi Silde tõdes, et USA on Balti riikide jaoks ülioluline liitlane, kellega sisukate ja laiahaardeliste arutelude toimumine on selge tõestus USA pühendumisest meie piirkonna julgeolekule.

„Lauaõppus ja arutelud USA ja Balti riikide kaitse- ja välisministeeriumite ning relvajõudude vahel andsid väga hea võimaluse põhjalikult meie regiooni julgeolekumuresid ja praegusi ühistegevusi arutada ning edasist koostööd planeerida. USA juhtroll NATOs ja nähtav ning järjepidev panus meie piirkonna heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamisele on jätkuvalt väga oluline. Arutelude käigus kaardistasime edasised ühised koostöösuunad, millele suuremat rõhku paneme.“ Silde tõstis esile ka USA julgeolekuabi jätkuvat tähtsust. „See aitab Balti riikidel tõsta vägede valmidust, võimaldab arendada planeeritust kiiremini välja vajalikud võimed ning aitab kaasa vägede koostalitlusvõime suurenemisele. “

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm kinnitas, et lauaõppustel on oluline roll regulaarselt meie regioonis USA osavõtul toimuvate õppuste ja ühistegevuste planeerimisel ning need panustavad Eesti julgeolekusse väga otsesel moel. „Kriisiolukordades on meie kõige hullem vaenlane segadus, peataolek ning teadmatus, kuidas ja millega liitlased Eesti kaitsesse panustavad. Lauaõppus, nagu iga teine taoline õppus, aitab siluda võimalikke probleemkohti ja loob eeldused sõjaliste võimete kiireks ja sujuvaks rakendamiseks.“

Käsitlusel olid ka laiemad julgeolekupoliitika küsimused nagu hübriidrünnakud, küberkaitse, koostöö rahvusvahelistel operatsioonidel, samuti relvastuskontrolli tulevik ning Hiinast lähtuvad ohud.  Aruteludesse olid kaasatud Balti riikide ja USA välisministeeriumite esindajad.

Lisaks Balti-USA formaadis toimunud kohtumisele osales asekantsler Kadi Silde kahepoolsetel kohtumistel USA kaitseministeeriumi strateegia, plaanide ja võimete eest vastutava asekantsleri Melissa Daltoni ning Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi tehisintellekti keskuse direktori kindralleitnant Michael Groeniga. Sellises formaadis toimuv USA ja Balti riikide iga-aastane dialoog sai alguse 2016. aastal.

Allikas: Kaitseministeerium 

Head Uudised GoodNews