Avaleht Eesti elu Uuring: 92% Soome turiste soovib Pärnusse tagasi
Uuring: 92% Soome turiste soovib Pärnusse tagasi

Uuring: 92% Soome turiste soovib Pärnusse tagasi

Sel suvel ja sügisel Pärnut külastanud Soome turistidele jättis Eesti suvepealinn sedavõrd hea mulje, et lõviosa Pärnus viibinud soomlastest plaanib Pärnusse peagi naasta, selgub vastvalminud külastajauuringust. Soovi lähema paari aasta jooksul uuesti Pärnut väisata kinnitas tervelt 92% uuringus „Soome turist Pärnus 2019“ osalenutest.

Mainitud uuringus osales kokku 300 Soome kodanikku, kes viibisid Pärnus tänavu juulis, augustis, septembris ja oktoobris. Suurem osa neist peatus suvepealinnas juba mitmendat korda. Uuringu põhjal võib öelda, et suvisel ajal on põhjanaabrite meelistegevusteks Pärnus rannas puhkamine, väljas söömine ja šoppamine, sügisel enamjaolt söögikohtade külastamine ja ostlemine. Kuna küsitlus toimus lisaks suvekuudele septembris ja oktoobris, tõi rannapuhkust, suplemist ja teisi rannategevusi välja 2/3 vastajatest. Samas juulikuus Pärnus viibinud Soome turistide puhul olid need tegevused kindlaks osaks puhkusest koguni 90% vastanuist.

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa sõnutsi kinnitab uuring teadmist, et soomlased tulevad Pärnusse eeskätt puhkama ja kes on juba korra käinud, see tuleb tavaliselt ka tagasi. „Uuring näitas väga selgelt, et Soome külastajate Pärnusse tuleku otsust mõjutavad suurel määral majutuste ja spaade pakkumised. Kuna aga korduvkülastajate hulk on päris märkimisväärne, tuleb nii omavalitsusel kui ka ettevõtjatel soomlaste huvi hoidmise nimel pingutada ja pakkuda uusi teenuseid,“ tõdeb Lepp.

Korduvkülalised otsivad Lepa ütlust mööda alati midagi uut, seda ka siis, kui nad otseselt uut teenust või toodet ei tarbi. „Uuendused on külastaja jaoks märk sihtkoha pidevast arengust,“ selgitab Lepp. Pärnus eelistavad põhjanaabritest külalised liikuda linna peal jalgsi. Seda teeb pea 60% Soome turistidest. Pea kõik uuringus osalenud Pärnut külastanud Soome turistid jäid ka ööbima. Kõige sagedamini veedetakse Pärnus kolm ööd. Majutuskohana eelistavad soomlased Pärnu spaahotelle.

Samas kinnitab uuring trendi, et aina enam broneerivad Soomest tulijad ööbimise läbi Airbnb (29%) ja üha populaarsem on Pärnus olles peatuda ka külaliskorteris (15%). Pärnuga seotud aspektidest said soomlastelt kõige kõrgemad rahuloluhinnangud linna üldmulje, rand ja meri, millega on väga rahul üle 80%.

„Pärnu võib uhkust tunda, et oleme põhjanaabrite silmis turvaline ja külalissõbralik koht. Kõik vastajad uskusid, et Pärnu linn on väga turvaline või turvaline ja linna üldmulje on väga hea,“ märgib Lepp. Infot Pärnu linna kohta saavad soomlased enamasti sotsiaalmeediast (28%) ja internetilehtedelt (27%). Pärnut puudutava info kättesaadavust hinnatakse kõrgelt: üle 60% vastanutest peab seda väga heaks ja enam kui kolmandik pigem heaks.

Uuringu „Soome turist Pärnus 2019“ taust:
• Uuringu viis Pärnu linnavalitsuse tellimusel läbi osaühing Eesti Uuringukeskus.
• Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Pärnut külastatavate Soome turistide hinnanguid Pärnu linnale kui sihtkohale, uurida Pärnu linna külastamise eesmärke, soomlaste kasutatavaid infokanaleid ja hinnanguid vajaliku info kättesaadavusele ja majutusele ning hinnata üldist rahulolu Pärnu kui turismi sihtkohaga.
• Küsitlus viidi läbi soome keeles silmast-silma intervjuudena.
• Enamik vastanuist olid nii Eesti kui ka Pärnu linna korduvkülastajad.
• Veidi alla poole Soome turistidest reisis ühe kaaslasega.
• Alaealiste lastega oli Pärnusse tulnud 30% Soome turistidest.
• Pärnu linna soovitusindeksiks Soome turistide seas kujunes 68%, mida võib pidada väga heaks tulemuseks.