1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Uuring näitas, et Otepää on hea koht elamiseks
Uuring näitas, et Otepää on hea koht elamiseks

Uuring näitas, et Otepää on hea koht elamiseks

Üleriikliku küsitlusuuringu tulemusel selgus, et Eesti kõige rahulolevamad inimesed elavad Muhu vallas. Lõuna-Eestis on kõige suurem rahulolu elukohaga Tõrva, Otepää ja Setomaa vallas.

Üldise rahulolu indeksi põhjal platseerus Otepää igati väärikale 21 kohale 79 omavalitsuse hulgas.

“Tutvusin uuringu tulemustega ja nende põhjal võin öelda, et oleme õigel teel. Otepää tugevate külgedena toodi välja, et perearstid, lasteaiad ja koolid asuvad kodu lähedal. Kiideti valla rohekeskkonda ja elukeskkonda, head jäätmekäitlust, sõiduteede korrasolu, autode liikluskorraldust, parkimiskorraldust ja suvist teede hooldust. Hinnati oma eluaset ja selle ümbrust ning sportimisvõimaluste rohkust. Kodu ümbrust peeti turvaliseks nii päeval kui öösel. Otepää mainet hinnati kõrgeks ja soovitati seda elukohaks ka sõpradele,“” märkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

Eelmine rahulolu uuring viidi läbi kaks aastat tagasi. Kahe aastaga on paremaks muutunud avalikud alad, rohealade piisavus ja nendele ligipääsetavus, üldine miljöö, sõiduteed ja tänavad ning juhtimine ja elanike kaasamine kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisse.

  • Uuringu eesmärgiks oli hinnata ja analüüsida elanike rahulolu kohalike omavalitsuste teenuste ning elukeskkonna arenemise ja muudatustega ajas. Rahulolu-uuringu viis Rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringufirma Turu-Uuringute AS. Veebi- ja telefoniküsitlus viidi läbi oktoobrist 2022 kuni jaanuarini 2023 ning sellele vastas juhuvalimi alusel 10 416 inimest. Kõikide omavalitsuste puhul oli vastajaid vähemalt 110 inimest. Uuringuga saab lähemalt tutvuda SIIN!
Head Uudised GoodNews