1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Uuring: tööstussektor saaks olemasolevate tehnoloogiate abil vähendada süsinikdioksiidi heitmeid 2030. aastaks 11 protsenti
Uuring: tööstussektor saaks olemasolevate tehnoloogiate abil vähendada süsinikdioksiidi heitmeid 2030. aastaks 11 protsenti

Uuring: tööstussektor saaks olemasolevate tehnoloogiate abil vähendada süsinikdioksiidi heitmeid 2030. aastaks 11 protsenti

Ülemaailmse energiatõhususe liikumise Energy Efficiency Movementi värskelt avaldatud uuringust selgub, et tööstusel on võimalik aastaks 2030 vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 11% ja säästa seejuures 437 miljardit dollarit aastas. Uuring toob välja kümme meedet, mis hõlmavad olemasolevaid ja kiiresti kasutuselevõetavaid tehnoloogiaid, mis võimaldavad kokku hoida neli gigatonni süsinikdioksiidi heitmeid.

Energiatõhususe liikumise asutajaks on ABB ning ühendusega on liitunud üle 400 ettevõtte üle maailma. “Enne ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP28 on oluline välja tuua, et globaalse soojenemise probleemide lahendamiseks on olemas kaasaegsed ja laialdaselt kättesaadavad tehnoloogilised lahendused,” ütleb ABB ajamite ärivaldkonna president Tarak Mehta. „Energiatõhususe suurendamisel on ülioluline roll, et jõuda 2050. aastaks energia nullheite tasemeni, sest taastuvad energiaallikad lahendavad probleemi vaid osaliselt. Erasektor peaks energiatõhususe suurendamise nimel kohe tegutsema. Avaldatud aruande eesmärk on näidata ettevõtetele, kuidas võtta kiiremini parimaid praktikaid kasutusele ning kasutada ära kogu keskkonna- ja rahalise kasu potentsiaal.”

ABB Balti riikide ärijuhi Jukka Patrikaineni sõnul peitub konkurentsitult suurim energiaefektiivsuse kasv tööstuses. “Ligi 45 protsenti maailma energiatarbimisest kasutatakse ainuüksi tööstuslike elektrimootorite käigus hoidmiseks. See tähendab, et efekt, mis saadakse tööstuses energia kokkuhoiul, on väga suur. Arvestades energiahindu, siis investeering energiasäästlikesse ja keskkonnasaastet vähendavatesse tehnoloogiatesse tasub ettevõttele igal juhul ära. Igal Eesti ettevõttel peaks siin olema selge plaan, kuidas pidevalt täiustada energiaefektiivsust,” räägib Patrikainen.

“Meil on hea meel, et Eesti ettevõtted pööravad aina enam tähelepanu energiatõhususele ja esimesed Eesti ettevõtted on liitunud ka energiatõhususe liikumisega,” räägib Patrikainen ning toob näitena Tallink Grupi, mis on ABB kutsel algatusega liitunud ning võtnud endale eesmärgiks vähendada igal aastal ettevõtte laevade absoluutheidet 2% ja tõsta laevade energiatõhusust 2%. Tallink Grupi laevade süsinikuheitmed on 2009. aastaga võrreldes kahanenud juba 51,9% tänu investeeringutele, uutele lahendustele ja tehnoloogiatele.

Äsja avaldatud aruanne annab ettevõtetele infot kümne meetme kohta, mis põhinevad olemasolevatel tehnoloogiatel, millel on oluline mõju kuludele ja heitmetele ning mida saab kiiresti kasutusele võtta ilma keerukate või kulukate projektideta. Meetmed hõlmavad muuhulgas energiaauditite läbiviimist, tööstusseadmete optimeerimist, füüsiliste seadmete ühendamist asjade interneti lahenduste kaudu ja kõrge tõhususega mootorite kasutamist.

Aruande kohaselt võib kokkuhoid energiatõhususprojektidest olla piisavalt suur, et investeering rahastaks end ise. Investeeringud energiatõhususse maandavad aruande kohaselt ka energia- ja süsinikuhindade volatiilsusest tulenevaid riske ning aitavad täita nii regulatsioonidest tulenevaid kui ka vabatahtlikult seatud eesmärke.

Energiatõhususe liikumine prognoosib, et kui kogu tööstussektor rakendaks aruandes toodud kümmet meedet, on võimalik säästa 2024. aastaks 1,5 gigatonni süsinikdioksiidi heitmeid ja 2030. aastaks 4 gigatonni aastas, mis on võrdne sellega, kui kaotada teedelt kolm viiendiku maailma sisepõlemismootoritest.

Toodud hinnangud põhinevad keskmistel stsenaariumidel, kuid prognoosi kohaselt aitavad meetmed 2030. aastaks vähendada süsinikuheitme prognoositud koguseid 11 protsenti. Ambitsioonikama stsenaariumi kohaselt oleks kokkuhoid kuni 5,3 gigatonni ehk peaaegu 15 protsenti 2030. aasta heitkogustest. Kümnest meetmest viie puhul, mille puhul saab rahalist kokkuhoidu usaldusväärselt arvutada, võiks tööstus säästa 2024. aastaks umbes 172 miljardit dollarit aastas ja 2030. aastaks ligikaudu 437 miljardit dollarit aastas. Ambitsioonikama stsenaariumi kohaselt ulatub aastane sääst 2030. aastaks 590 miljardi dollarini.

Heitkoguste vähendamise, tööstuse kokkuhoiu ja sisemajanduse kogutoodangu kasvu tulemused põhinevad sõltumatu majandusmõju hindaja Development Economics modelleerimistulemustel, töö viidi läbi 2023. aasta maist oktoobrini. Modelleerimine hõlmas parimaid saadaolevaid andmeid ja hõlmas juhtivate tööstusettevõtete, sealhulgas ABB, Alfa Lavali ja Microsofti, lisaks andsid oma panuse Rahvusvahelise Energiaagentuuri eksperdid.

Järgmisel nädalal, 7. novembril korraldab ABB Eestis energiaefektiivsuse sümpoosioni, kus jagatakse energiatõhususe parimaid praktikaid ja arutletakse, mis võimalusi on Eestil, et olla roheline tööstusriik.

  • Energiatõhususe liikumine Energy Efficiency Movement on ülemaailmne foorum, mis toob kokku sarnaselt mõtlevad sidusrühmad, et tegutseda energiatõhusama maailma nimel. Innovatsiooni, teadmiste jagamise, olemasolevate energiatõhusate tehnoloogiate kasutuselevõtu, arukate investeeringute ning sobivate regulatsioonide ja stiimulite abil saame optimeerida energiatõhusust ja kiirendada liikumist süsinikdioksiidivaba tuleviku suunas kõigile. Liikumise käivitas ABB 2021. aastal ja see on pälvinud positiivset vastukaja kogu tööstussektoris. 2023. aasta seisuga on sellega liitunud üle 400 ettevõtte.
Head Uudised GoodNews