1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. VEEBIÜLEKANNE I Erikomisjon arutab Euroopa Liidu toetuste kasutamist
VEEBIÜLEKANNE I Erikomisjon arutab Euroopa Liidu toetuste kasutamist

VEEBIÜLEKANNE I Erikomisjon arutab Euroopa Liidu toetuste kasutamist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab täna avaliku istungi, et arutada taas Euroopa Liidu toetuste kasutamist, aga ka Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi ning riigi eelarve täitmist.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Euroopa Liidu toetuste kasutamine komisjoni laual sel aastal juba kolmandat korda. „Tänase istungi eesmärk on saada teada, kas välisvahendeid suudetakse eelarves ette nähtud mahus rakendada ning kas eksisteerib reaalne oht, et osa Euroopa Liidu vahendeid jääb ajapuudusel kasutamata,“ lisas ta.

Rahandusministeeriumi info kohaselt on Eesti seni suutnud kõik varasemad ühtekuuluvuspoliitika toetused pea täielikult ära kasutada.

Eesti on alates taasiseseisvumisest saanud miljardeid eurosid tagastamatut välisabi. Valdav osa toetustest tuleb ELi struktuurivahenditest, lisaks kasutab Eesti Šveitsi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna saadud toetusi. Toetused lähevad pealmiselt Eesti majanduse, hariduse, taristu ja keskkonna edendamiseks.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse koordinaator (Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi koordinaator) Ivan Sergejev, terviseminister Riina Sikkut, Kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi välisvahendite juht Inge Oopkaup ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve ja finantsjuhtimise osakonna juhataja Marika Tuusis.

Head Uudised GoodNews