1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Põhiseaduskomisjon toetab e-hääletamise reeglistiku täpsustamist
Põhiseaduskomisjon toetab e-hääletamise reeglistiku täpsustamist

Põhiseaduskomisjon toetab e-hääletamise reeglistiku täpsustamist

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele valitsuse algatatud eelnõu, mis muudab selgemaks elektroonilise hääletamise regulatsiooni ning loob muu hulgas hääletajatele võimaluse end Smart-ID abil tuvastada.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras ütles, et eelnõu muudab elektroonilise hääletamise regulatsiooni selgemaks ja kõrvaldab praktikas tekkinud kitsaskohad, suurendades seega e-hääletamise läbipaistvust ja usaldusväärsust. „On oluline, et Riigikogu võtaks muudatused vastu enne mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Täna otsustas komisjon teha ettepaneku eelnõu esimene lugemine läbi viia juba detsembris,“ ütles ta.

Komisjoni aseesimees Jaak Valge märkis samas, et e-valimistes on rida puudusi, mis ei ole eelnõus lahendust leidnud. „E-valimiste protsess ja tulemused ei ole tervikuna läbipaistvad ega kontrollitavad, hääletamise salajasuse nõude täitmine pole tagatud ja pole võimalik ka kontrollida, kas valimiste ajal serverites töötav programm vastab varem avaldatud lähtekoodile. Nendes tingimustes tegeleb eelnõu vaid kosmeetiliste muudatustega ja seda ei saa kindlasti toetada,“ ütles ta.

Valitsuse algatatud Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (344 SE) korrastatakse elektroonilise hääletamise õiguslikku regulatsiooni. Eelnõu täpsustab riigi valimisteenistuse ülesandeid ja vastutust valimistega seonduvate infosüsteemide arendamisel ja haldamisel. Muu hulgas lisatakse seadusesse võimalus kaasata valimiste infosüsteemide arendamisse ja haldamisse vajaliku pädevusega valitsusasutusi.

Eelnõuga kõrvaldatakse ka viimastel valimistel e-hääletamise regulatsioonis ilmnenud kitsaskohad, millele on tähelepanu juhtinud Riigikohus. Läbipaistvuse suurendamiseks tuuakse eelnõu kohaselt seaduse tasemele seni Vabariigi Valimiskomisjoni otsustega kehtestatud regulatsioon. Muu hulgas nähakse eelnõuga ette elektroonilisel hääletamisel valija isiku tuvastamise kord ning luuakse õiguslik alus kasutada valija tuvastamiseks ka e-identimise süsteeme nagu Smart-ID. Praegu on e-hääletamiseks vaja turvalist internetiühendusega arvutit ja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-IDd. E-hääletamise sisulist ja tehnilist toimimist eelnõu ei muuda.

  • Põhiseaduskomisjoni istungil tutvustas eelnõuga kavandatavaid muudatusi justiitsminister Kalle Laanet. Istungil osalesid ka riigi valimisteenistuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad.
Head Uudised GoodNews