Home Poliitika Video: erikomisjoni avaliku istungi fookus oli riigieelarvel
Video: erikomisjoni avaliku istungi fookus oli riigieelarvel

Video: erikomisjoni avaliku istungi fookus oli riigieelarvel

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänase avaliku istungi arutelu keskendus järgmise aasta riigieelarvele ja selle läbipaistvuse suurendamisele.

Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) suurendab riigieelarve detailsust ja läbipaistvust, optimeerib riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia koostamise protsesse ning annab aluse riigi pikaajalise arengustrateegia loomisele. Eelnõu on seotud 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõuga (464 SE).

Istungile kutsuti õiguskantsler Ülle Madise, riigikontrolör Janar Holm ning rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad.