1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Viljandi Kultuuriakadeemia avab muusikadidaktika keskuse
Viljandi Kultuuriakadeemia avab muusikadidaktika keskuse

Viljandi Kultuuriakadeemia avab muusikadidaktika keskuse

18. oktoobril kell 10.00 avab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Viljandi Muusikakoolis Muusikadidaktika keskuse.

Muusikadidaktika keskus on ellu kutsutud Tartu Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostööprojektina ning selle eesmärgiks on luua muusikaõpetajate koolituseks, täiendõppeks ja teadustööks kaasaegsed õppelaborid. Olulisel kohal on asutustevahelise koostöö tugevdamine nii muusikaharidust pakkuvate kõrgkoolide kui ka analoogsete õppelaboritega Tallinna Üilkoolis.

Muusikadidaktika keskus asub Viljandi Muusikakoolis. Tonio Tamra, Viljandi Muusikakooli direktori sõnul on selle üheks põhjuseks TÜ VKA ruumipuudus, kuid olulisem on asjaolu, et Viljandi muusikakool on aastaid olnud TÜ VKA Muusikaosakonna praktikabaasiks. Kuna Viljandi muusikakool on valitud ka ainsa Eesti muusikakoolina TÜ innovatsioonikooliks, siis on igati arusaadav, miks asub Muusikadidaktika keskus just Muusikakooli ruumides.

TÜ VKA Muusikadidaktika keskuses asub statsionaarne heli- ja videosalvestussüsteem, grupiõpet võimaldav silent-studio tehnika, MIDI-klaviatuurid, SMART-tahvel, helitöötluseks vajalik tarkvara koos seda võimaldava arvutiga. Lisaks asuvad ruumis kaks kontsertklaverit.

Distantsõppeks ja -koostööks on mõeldud videokonverentsisüsteem. Klassi mööbel ja sisustus on kergelt teisaldatav, mis võimaldab ruumi vastavalt vajadusele kiiresti kohandada.

Tuulike Kivestu, muusikaosakonna juhataja ja kasvatusteadlane: “Didaktikakeskus füüsilise keskkonnana pakub õpetajaks õppivatele muusikatudengitele võimalusi väga erinevateks tegevusteks, milleks on tarvis just eelloetletud inventari. Näiteks on keskuses võimalik töötada välja ja katsetada erinevaid grupiõppe meetodeid pilliõpetuses, videosalvestada ja analüüsida koos mentoriga näidistunde, pidada videoseminare teiste ülikoolide õpperühmadega ja palju muud.”

Head Uudised GoodNews