1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Avaneb taotlusvoor kohalikul tasandil sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks
Avaneb taotlusvoor kohalikul tasandil sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks

Avaneb taotlusvoor kohalikul tasandil sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks

Sotsiaalministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 26. veebruaril taotlusvooru, mille eesmärk on parandada kvaliteetsete kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste või hoolduskoormust leevendavate teenuste ning abi- või toetusvajaduse süvenemist ennetavate meetmete kättesaadavust kohalikul tasandil. Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvooru eelarve on 12,4 miljonit eurot.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviovi sõnul Eesti elanikkond vananeb, mis paratamatult toob endaga kaasa kõrvalabi vajavate inimeste arvu suurenemise. Seetõttu peame igakülgselt toetama inimeste võimalusi elada oma kodus nii kaua kui see on võimalik. “Käesoleva taotlusvooru eesmärk on pakkuda kohalikele omavalitsustele rahalist tuge kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamiseks, sealhulgas soodustada abitehnoloogiate kasutuselevõttu ja leevendada hoolduskoormust. Sotsiaalteenuste parem kättesaadavus pakub suuremat kindlustunnet ja heaolu nii abivajajatele kui nende lähedastele,” lisas Vseviov.

Taotlusvooru läbi viiva RTK tööturu- ja hoolekande talituse juhi Ülle Luide sõnul saab toetuse taotlusi esitama asuda alates 26. veebruarist ning neid võetakse vastu jooksvalt kuni 2024. aasta lõpuni. „Toetust taotlema on oodatud juriidilised isikud, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksused ja kohaliku omavalitsuse asutused ning valitsusasutused või selle hallatavad riigiasutused,“ selgitas Luide.

Taotlemine on avatud 26. veebruarist 2024 kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 31. detsember 2024. Rohkem infot leiab meetme lehelt.

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Sotsiaalministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Head Uudised GoodNews