1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Balti ja Poola spiikrid soovivad tugevdada parlamentide koostööd
Balti ja Poola spiikrid soovivad tugevdada parlamentide koostööd

Balti ja Poola spiikrid soovivad tugevdada parlamentide koostööd

Riigikogu esimees Jüri Ratas ning Läti, Leedu ja Poola parlamendi esimees tegid täna Varssavis toimunud kohtumisel ühisavalduse, kus kinnitasid soovi tugevdada geopoliitilistele ohtudele vastuseks nelja riigi parlamentaarset koostööd, et hoida muu hulgas rahvusvaheliste kohtumiste päevakorras vajadust toetada jätkuvalt Ukrainat.

Parlamentide esimehed märkisid ühisavalduses, et praegune geopoliitiline olukord, mille muudab veelgi raskemaks Venemaa imperialistlik käitumine endise Nõukogude Liidu territooriumil, kujutab endast Euroopa julgeolekusüsteemi jaoks ülimalt keerulist probleemi ning paneb proovile rahvusvahelise solidaarsuse ja koostöö.

„Meie riikidel on vägagi sarnased seisukohad nii Euroopa julgeoleku ülesehitamisega seotud põhiküsimuste kui ka meetmete kohta, mis Venemaa suhtes võtta tuleks. Kutsume järjepidevalt üles rakendama tugevat ja järjekindlat sanktsioonipoliitikat, toetama Ukrainat poliitiliselt, sõjaliselt, humanitaarabiga ja majanduslikult ning tugevdama rahvusvahelisi jõupingutusi konflikti lõpetamiseks,“ ütlesid nad.

Balti ja Poola spiikrite sõnul on väga oluline arendada parlamentaarset diplomaatiat kui äärmiselt olulist vahendit riikide välispoliitika elluviimiseks. „Seepärast kinnitame oma valmisolekut ja tahet süvendada parlamentaarset koostööd meie riikide vahel eri tasanditel: parlamentide kantseleide, valdkondlike komisjonide ja parlamendirühmade tasandil,“ ütlesid nad, lisades, et Kolme Mere Algatuse ja Krimmi platvormi parlamentaarse mõõtme edasine tugevdamine oleks suurepärane võimalus parlamentide mõjujõudu suurendada.

„Püüame ühiselt mõjutada rahvusvahelist kogukonda, et hoida päevakorras vajadust jätkuvalt toetada Ukrainat, kelle stabiilsus on Euroopa julgeoleku ülioluline tagatis,“ kinnitasid parlamentide esimehed. „Püüdleme tiheda koostöö poole rahvusvahelistes parlamentaarsetes assambleedes ja organisatsioonides, et tagada nende tõhusus ning rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste lepingute austamine.“

Parlamentide esimehed lisasid ühisavalduses, et eelnevat arvesse võttes on nende eesmärk edendada parlamentide alalist osalemist strateegiliste küsimuste rahvusvahelises arutelus, toetada valitsuste võetud meetmeid ja tugevdada nelja riigi vahelist koostööd.

Ratase kõrval kirjutasid ühisavaldusele alla Edvards Smiltēns Läti, Viktorija Čmilytė-Nielsen Leedu ja Elżbieta Witek Poola parlamendist.

Head Uudised GoodNews