Avaleht Eesti elu Eesti ja Soome allkirjastasid kauaoodatud andmevahetuslepingu
Eesti ja Soome allkirjastasid kauaoodatud andmevahetuslepingu

Eesti ja Soome allkirjastasid kauaoodatud andmevahetuslepingu

Siseminister Lauri Läänemets allkirjastas täna Helsingis koos Soome regionaal- ja riigihaldusministri Sirpa Paateroga pikalt ette valmistatud lepingu, mis avab tee kahe riigi vahel rändajate andmete vahetamiseks.

Siseminister Lauri Läänemets tõdes, et Soomes elab üle 50 000 Eesti kodaniku, kuid väga täpne ülevaade meil seni puudub. „See teadmine ei saabu meile ka kohe homme, kuid nüüd saame hakata veelgi tõhustama juba toimivat kahe riigi vahelist rahvastikuregistrite andmevahetust. Uue andmevahetuse loomise loodame teha ära paari aasta jooksul,“ ütles minister.

Läänemets märkis, et Euroopa Liit toimib küll ühtsete põhimõtete alusel, kuid on valdkondi, kus Eesti ja Soome liiguvad tandemina esirinnas. „Rahvastikuregistri andmevahetus on hea näide valdkonnast, kus Soomega oleme eeskujuks ka paljudele teistele EL-i liikmesriikidele. Koostööprojekti pikem ja sisuline eesmärk on see, et inimesed saaksid ligipääsu elukohapõhistele teenustele ja toetustele ilma, et nad peaksid orienteeruma otstarbetus bürokraatiarägastikus. Paljud toetused ja elutähtsad teenused on seotud inimese alalise elukohaga ning selleks, et tagada teises riigis elavatele inimestele teenuste kättesaadavus, ei saa tulevikus inimesel enam korraga olla elukohta nii Soomes kui ka Eestis,“ selgitas Läänemets.

Läänemets lisas, et kodanike osas hakkab andmevahetus hõlmama muudki infot peale elukoha, näiteks perekonnasündmuste andmeid.

„Suurepärane, et see leping on lõpuks allkirjastatud. See on oluline verstapost meie riikide vahelise piiriülese digitaalse koostöö süvendamisel ja paneb aluse veelgi parematele avalikele teenustele mõlemas riigis,“ ütles Soome regionaal- ja riigihaldusminister Sirpa Paatero.

Ka praegu vahetavad Eesti ja Soome omavahel andmeid, seda 2005. aastal Eesti Siseministeeriumi ja Soome Digi- ja Rahvastikuandmete Ameti vahel sõlmitud ametkondliku välislepingu alusel, kuid see leping on piiratud vaid Eesti ja Soome kodanike elukoha andmetega. Uus leping muudab andmevahetuse korrapärasemaks ja ulatuslikumaks. Suureks muudatuseks on ka tulevikus andmevahetuse täielikult X-teele viimine, mis tähendab, et andmeid vahetatakse failide edastamise asemel elektrooniliselt läbi turvalise andmevahetuse platvormi. Edaspidi antakse vastastikku teada ka sellest, kui välismaalased liiguvad Eesti ja Soome vahel.