Home Eesti elu Eesti startup Helpific osales Brüsselis seminaril
Eesti startup Helpific osales Brüsselis seminaril

Eesti startup Helpific osales Brüsselis seminaril

Helpific‬1Novembris Garage48 publikulemmiku tiitli võitnud startup Helpific‬ osales ainsa osalejana Eestist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsel Brüsselis toimunud üleeuroopalisel seminaril “A New Generation 4 A New Europe”.

3.-4. veebruarini toimunud seminari eesmärk oli välja selgitada, milline on noorte nägemus tuleviku-Euroopast. Jutustati põnevaid edulugusid ja jagati ideid ning soovitusi. Osalejate hulgas olid alla 35-aastased tegusad noored Euroop Liidu riikidest. Esindatud olid nii startupid, sotsiaalsed ettevõtted kui ka erinevad kodanikuühiskonna organisatsioonid. Eestit esindas seminaril Helpifici juhatuse liige Annika Amenberg. Tema sõnul oli tegu kasutoova sündmusega, mille käigus sai omandada uusi mõtteid ning öelda sõna sekka sellistes olulistes küsimustes nagu kuidas võiks Eesti koos teiste edumeelsete ja innovaatiliste ettevõtetega muuta kogukondlikke hoiakuid erivajadustega inimestesse, edendades samaaegselt nii sotsiaalset mõtlemist kui ettevõtlust.

Helpific‬3“Huvitav oli, kuivõrd paljude osalejate põhirõhk oli ikkagi ainult erinevate olemasolevate toetuste suurendamisel. Euroopa rahade jagamine oli ka üks seminari teemadest, kuid Helpificu ideed ja ettepanekud olid pigem seotud põhimõtete ning väärtusega nagu soodsama ettevõtluskeskkonna edendamine, sotsiaalsetele ettevõtetele eeliste ja paremate võimaluste loomine, kogukondade kaasamine soovitud muudatuste elluviimiseks,” sõnas Amenberg.

Tema arvates on Eesti noored väga innovaatilise ja sotsiaalse mõtlemisega võrreldes nii mõnegi teise Euroopa Liidu riigiga. See võimaldab rakendada sellise kombinatsiooni hüved kogukonna teenistusse – luues näiteks paremad võimalused erivajadustega inimestele ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks. “Paljude Vana Euroopa noorte suhtumise võiks kokku võtta sellega, et soovitakse muutusi, aga ise ei olda valmis muutuma,” tõi Amenberg välja. Nii rõhutati seminaril korduvalt, et Euroopa ootab uusi infotehnoloogilisi lahendusi ning ollakse valmis muutma seadusandlust uute lahenduste rakendamiseks. See kõik toetab ka Helpifici platvormi elluviimist üle Euroopa.

Helpific‬5Helpific soovis seminaril osaleda eelkõige selleks, et juhtida liikmesriikide tähelepanu asjaolule, et hoolimata palju räägitud nn vana süsteemi muutmise vajadusest ja innovatsiooni üldisest kiirest arengust, on kõige tähtsam kapital siiski inimsuhted. Helpificu missiooniks on tagada ja hoida iga inimese eneseväärikust, et elus ei jääks midagi puude tõttu tegemata ning anda vabatahtlike kaasamisega panus tugevamate kogukondade ja targa ühiskonna kujunemisse.

Helpific‬2Amenbergile jäi seminaril südamesse ka EESC (European Economic and Social Committee) tööandjate grupi liikme Madi Shama mõttekäik, et süsteemi muutmiseks peame muutuma ennekõike ise. Euroopas suhtutakse tihti halvasti ebaõnnestumistesse – erinevalt näiteks USA’st, kus ühe ettevõtte ebaõnnestumine tähendab väärtuslikku õppetundi ja kogemust, seda ei karistata. See on mõtteviis, mida tuleks juurutada ka Euroopas. Selleks on aga vaja ettevõtluse jätkuvat toetamist nii siseriiklike kui Euroopa Liidu tasandi meetmete ja programmide kaasabil ning sallivama ettevõtluskultuuri arendamist ka ettevõtjate endi seas. Viimase eest saab hoolt kanda kogukond ise. Kahepäevasel seminaril omandatud hinnalisi mõtteid soovib Amenberg rakendada ka Helpific arendamise juures ning tuua Helpificu eeskujuks paljudele nendele ettevõtetele, kes pole veel innovatsiooni ja sotsiaalssfääri komplekssuse küsimustega jõudnud või soovinud pühendunult tegelema hakata.

Helpific‬4Helpific sai mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide peakorteriks olevas linnas väga sooja vastuvõtu osaliseks. “Kindlasti osaleme ka edaspidi rahvusvahelistel seminaridel, et olla üks neist organisatsioonidest, mis viib maailmas läbi muutusi ja millel on pikaajaline mõju kogu inimühiskonnale. Helpific meeskond on vastu võtnud otsuse olla osaline ka senise sotsiaalsüsteemi muutmisel. Skype, Taxify, Pipedrive, GrabCad – need on nimed, millest räägib terve maailm! Oleme veendunud, et Helpific on järgmine,” lisas Amenberg rõõmsalt lõpetuseks.

Helpific on veebipõhine inimeselt inimesele rakendus, mis viib kokku erivajadusega inimesed ja vabatahtlikud. Helpific loodi eelmise aasta novembris 12-liikmelise meeskonna poolt Garage48 arendusnädalavahetusel.

Uuri lähemalt Helpific veebi– ja sotsiaalvõrgustiku lehelt!

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *