Home Haridus Eestikeelsed põhikoolid ja lasteaiad saavad toetust mitte-eesti kodukeelega laste toetamiseks
Eestikeelsed põhikoolid ja lasteaiad saavad toetust mitte-eesti kodukeelega laste toetamiseks

Eestikeelsed põhikoolid ja lasteaiad saavad toetust mitte-eesti kodukeelega laste toetamiseks

25. juulist kuni 14. augustini on võimalik taotleda täiendavat toetust eesti õppekeelega lasteaedadele ja põhikoolidele, kus on vähemalt 10% mitte-eesti kodukeelega lapsi. Toetusmeedet piloteeriti 2021/2022. õppeaastal 23 põhikoolis, nüüd laieneb see ka lasteaedadele.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ning eraõiguslike lasteaedade ja koolide pidajad, kelle eesti õppekeelega lasteaias ja/või koolis on vähemalt 10% eesti keelest erineva emakeelega lapsi/õpilasi. Seejuures peab põhikoolis olema mitte-eesti emakeelega õpilasi kokku vähemalt 8 ning lasteaias peab käima kokku vähemalt 10 mitte-eesti emakeelega last ning rühmas, millele toetust taotletakse, peab olema vähemalt kolm mitte-eesti emakeelega last. Toetust saab taotleda ka keelekümblusprogrammi võrgustikku kuuluvale lasteaiarühmale.

Toetuse suurus põhikooliõpilase kohta on 353 eurot ja ühe lasteaiarühma kohta 2020 eurot perioodi jooksul. Toetus on mõeldud koolidele täiendavateks keeleõppe tundideks ja muudeks keeleõppe tegevusteks ning lasteaedadele täiendavateks eestikeelseteks tegevusteks. Toetust on lubatud kasutada õpetajate tööjõukuludeks. Arvestuste kohaselt peaks toetusmeetmest saama kasu ligikaudu 2000 eesti keelest erineva emakeelega põhikooliõpilast ning 550 lasteaiarühma.

Toetusmeede loodi mullu sügisel haridus- ja teadusminister Liina Kersna eestvedamisel.

  • Loe erinevatest keeleõppetoetustest lähemalt kodulehelt!