1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Eksperdid soovivad tõsta IKT-sektori atraktiivsust
Eksperdid soovivad tõsta IKT-sektori atraktiivsust

Eksperdid soovivad tõsta IKT-sektori atraktiivsust

binary-code-1-1159613-mTartu Ülikooli (TÜ) haridusuuenduskeskuses kohtuvad neljapäeval ja reedel eksperdid eesmärgiga selgitada, milliseid lahendusi ja lähenemisi tuleks rakendada üldharidus- ja kõrgkoolides, et tõsta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) atraktiivsust, ja tuua sektorisse rohkem töötajaid.

Kohtumisel osalevad eksperdid TÜ-st, Tallinna Tehnikaülikoolist (TTÜ), IT-kolledžist ning välispartnerid Kreekast ja Soomest.

Aastajagu tehtud uurimistöö tulemusena on osapooled leidnud põhjused, mis on mõjutanud üliõpilasi minema kõrghariduse tasemel IT-d õppima ning mis neid õpingute vältel motiveerib. On leitud, et suur osa IT-üliõpilasi ehk 32,2 protsenti on esimese aasta jooksul õpingud katkestanud, kuid katkestamise põhjused vajavad veel edasist uurimist.

Seminaril antakse ülevaade viimastest andmetest ja teguritest, mis mõjutavad väljalangemist ja uurimise tulemusena kujunenud esialgsest kontseptsioonist. Kontseptsioon sisaldab endas soovitusi õpilastele ja üliõpilastele, lapsevanematele, IT-ettevõtetele, kõrg- ja üldharidusasutustele, poliitikakujundajatele ja teistele organisatsioonidele. Just selle kontseptsiooni välja arendamine ongi projekti viimase aasta peamiseks eesmärgiks.

IKT karjäärivalikute põhjuste uuring toimub Eesti kõrgkoolide ning IT-ettevõtteid ühendava Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu ühisprojektina Kreeka, Soome, Saksamaa ja Hollandi teadlaste nõustamisel Euroopa regionaalarengu fondi toel. Projekt kestab mullu 1. aprillist tuleva aasta 31. augustini.

Seminar toimub ühisprojekti „Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKT-sse: IKT-ga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses“ raames.

Head Uudised GoodNews