Avaleht Poliitika Euroopa Liidu kodanikud võivad uuel digiplatvormil mõtteid vahetada
Euroopa Liidu kodanikud võivad uuel digiplatvormil mõtteid vahetada

Euroopa Liidu kodanikud võivad uuel digiplatvormil mõtteid vahetada

20. aprillil osales Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer Euroopa Liidu Euroopa ministrite videokohtumisel.

Portugal andis ülevaate Euroopa tuleviku konverentsi ettevalmistustest. 19. aprillil käivitati konverentsi digitaalne interaktiivne platvorm kõigis EL-i keeltes (Conference on the Future of Europe), mille kaudu saavad nii kodanikud kui ka institutsioonid nende jaoks olulistel teemadel mõtteid ja informatsiooni vahetada. Konverentsi ametlik avaüritus on planeeritud toimuma 9. mail Strasbourgis. Asekantsler Volmeri sõnul on olulisim Euroopa Liidu kodanike kaasamine aruteludesse.

Õigusriigi aruteluga jätkati eelmise aasta novembris alanud protsessi, mille käigus vaadeldakse õigusriigi olukorda liikmesriikides ja mille eesmärk on jagada parimaid tavasid. „Usume, et digitaliseerimine aitab meil paremini õigusriiki tagada,“ sõnas asekantsler Volmer. „Kohtumenetluste digitaalsete lahenduste välja töötamine kõigis liikmesriikides on ülimalt tähtis.“

EL-i ja Ühendkuningriigi suhete puhul peab Eesti oluliseks EL-i ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu õigeaegset jõustamist ja õiguspärast rakendamist.

Kohtumise käigus arutasid ministrid ka vaktsineerimise ja Euroopa Liidu rohelise digitõendi üle, mille eesmärk on võimaldada tõendite kontrolli piiriüleselt. Pikas perspektiivis on Eesti jaoks oluline, et Euroopa Liidu usaldusraamistik ühilduks ülemaailmsega.

EL-i nõukogu eesistuja Portugal andis ministritele ülevaate olukorrast EL-i laienemisprotsessiga. Eesti toetab Lääne-Balkani riikide euroatlantilist integratsiooni, sest Lääne-Balkani ja kogu Euroopa stabiilsus ja julgeolek on omavahel seotud. „Eesti on laienemispoliitika puhul alati toetanud õiglast ja läbipaistvat lähenemist, mis tagaks laienemispoliitika tõsiseltvõetavuse ja usaldusväärsuse,“ lausus Volmer.