Avaleht Arvamus FAKT! Martti Randma: tööstusliku kanepi kasvatamine on seaduslik
FAKT! Martti Randma: tööstusliku kanepi kasvatamine on seaduslik

FAKT! Martti Randma: tööstusliku kanepi kasvatamine on seaduslik

Eelmisel nädalal toimus Kalamajas asuvasse tööstuslikku, kõikidele seadustele vastavasse kanepikasvatusse Põhjaõis jõuline politseireid, mille käigus konfiskeeriti suured kanepitaimed, istikud ja inventar. Avalikkusele jäeti mulje töövõidust narkovastases võitluses. Tegelikkuses oli tegu lahtisest uksest sisse murdmisega, sest Põhjaõis kasvatab üksnes Eestis lubatud tööstusliku kanepi sorte, mis on kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse ning politsei oli sellest väga hästi teadlik.

Esmalt pean tõdema, et olen kogu sellest politsei korraldatud aktsioonist pehmelt väljendudes hämmingus ning kinnitan, et olen täiesti vabatahtlikult ja enda initsiatiivil politseiga regulaarselt ja ennetavalt koostööd teinud. Nii teavitasin ka juba enne oma tegevuse algust narkopolitseid plaanist kasvatada sisetingimustes Euroopa Liidus sertifitseeritud kanepi sorte, mille THC-tase ehk psühhoaktiivse aine osakaal on kuni 0,2% ehk tegemist ei ole narkootilise kanepiga.

Tööstusliku kanepi kasvatamine on seaduslik

Ühtlasi konsulteerisin erinevate ametkondadega veendumaks oma tegevuse legaalsuses. Teiste seas maaeluministeeriumiga, kust sain vastuse, et kasvatada tuleb Euroopa Liidu sordilehele kantud kanepi sorte, mis on kättesaadav põllumajandusameti kodulehel. Lisati, et kanepi kasvatamine tööstuslikul eesmärgil on lubatud ja eraldi selle jaoks riikliku luba vaja ei ole. Tingimuseks taaskord teada fakt, et kanepi THC sisaldus ei tohi ületada 0,2%.

Avapõldudel tööstuslikku kanepit kasvatavad põllumehed saavad oma tegevuse toetuseks küsida PRIA-lt suisa rahalist toetust. Maaeluministeeriumi kirjas selgitatakse, et sel juhul tuleb kanepi õitsemise algusest viivitamatult teavitada PRIA-t ning kasvatada kanepit vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud 10 päeva. Õitsemisest teada andmine on vajalik seetõttu, et kanepitaimedelt on vaid piiratud ajal võimalik võtta THC analüüside tegemiseks vajalikke proove. Kui analüüside tulemusena on taimede THC sisaldus lubatust suurem, siis ei ole põld, millel kanepit kasvatatakse enam toetusõiguslik.

Sellega möönab ka ministeerium, et tuleb ette juhtumeid, kus THC võib mõnikord normist kõrgemaks tõusta. Seda, et analüüside tulemusena selgunud lubatust suurem THC tase toob kaasa politseireidi, tootmisega seonduva vara konfiskeerimise ja algatatakse kriminaalmenetlus kanepi ebaseaduslikku kasvatamise eest, kirjas ei seisa. Sellist pretsedenti pole ka siiani teada. Küll aga toimus just kõik eelpool loetletu äsja Põhjaõie kasvatuses.

Igakülgne koostöö narkopolitseiga päädis kriminaalmenetlusega

Põhjaõie näol on tegu on sisekasvatusega, mille eeliseks välikasvatuse ees on see, et võimaldab tööstuslikku kanepit kasvatada aastaringselt. Tegu on esimese omataolisega kasvandusega Eestis. Ükski seadus ei sätesta, et tööstuslikku kanepit ei või kasvatada sisetingmustes eeldusel, et kõik eeltoodu kehtib ka sisekasvatuse kohta. Põhjaõis on selles vallas pioneeriks. Sisekasvatused aga PRIA-lt toetust ei saa ning seetõttu ei teosta amet ka järelvalvet.

Selleks, et Põhjaõie tegevus oleks läbipaistev ja avatud, kutsusin oma sisekasvanduses järelvalvet teostama narkopolitsei. Ma polnud kohustatud seda tegema, kuid tegin seda siiski, et vältida igasuguseid võimalikke sekeldusi või vääritimõistmisi.

Politsei tuligi Põhjaõie tegevusaja alguses kasvandusse, dokumenteeris kohapeal kõik seemnete sertifikaadid ja seemnete ostu-müügi dokumendid. Pakkusin erapooletuse huvides neile ka võimalust ise õied Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ekspertiisi viia. Paraku lõikas politsei õied ajal, mil taimed ei olnud oma õitsemise kasvufaasi veel lõpetanud. Tulemuseks oli suurem THC kui lõplikus toodangus.

Tulemus ise tehti mulle teatavaks jõulise politseireidi käigus. Samal ajal lõigati maha kõik suured taimed, mis ei olnud oma õitsemist veel lõpetanud. Samuti istikud, mis ei olnud veel õitsema hakanud, võeti kaasa kasvandusega seonduv inventar, algatati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kanepi ebaseaduslikku kasvatamist ning käivitati ulatuslik PR-kampaania. Mõistan, et hirmul on suured silmad, aga on ka politsei ülesanne kasvatada teadlikkust narkootilistest ainetest ning teha ise vahet toodangul, mis on mõeldud teeks ja õliks ning kanepil, mida kasutatakse mõnuainena.

Jõudemonstratsioon seadusliku ettevõtluse vastu ei tohi olla normaalsus

Hindan Eesti politsei tegevust ja usaldusväärsust väga kõrgelt, kuid antud juhul on politsei käitumine arusaamatu ja ebaõiglane ning seda mitmel põhjusel. Esiteks oli politsei väga hästi teadlik Põhjaõie kavatsusest kasvatada üksnes legaalset tööstuslikku kanepit ning tema käsutuses olid ka kõik sertifikaadid ning teada ettevõtte tegevus.

Teiseks, kuritarvitas politsei ettevõtja usaldust, andsin ennetavalt ja heauskselt kõikidest oma sammudest politseile teada ning niisamuti pakkusin ise oma toodangut testimiseks. Kolmandaks varjas politsei testide tulemusi minu eest ning välistas võimaluse võtta proovid õigeaegselt ja nõuetekohaselt, mis oleks andnud õige pildi taimede THC sisaldusest. Viimaks, tekitas oma tegevusega suurt majanduslikku ning moraalset kahju.

Kokkuvõtteks kasvatas Põhjaõis kanepit lubatud seemnetest. Järgisime väga rangelt tööstusliku kanepi kasvatusele kehtivat regulatsiooni. Politseil ei olnud kuidagi alust arvata, et tegu võiks olla tööstusliku kanepi kasvatamise sildi all tegutseva kuritegeliku narkoäriga, kuna minu tegevus oli politseile kogu aeg läbipaistev ja teada.

Selline politsei poolne jõudemonstratsioon ei saa olla kuidagi lubatud ega sallitud. Juhul, kui mind mõistetakse süüdi kanepi ebaseadusliku kasvatamise eest, siis annab see signaali, et politseiga koostöö on karistatav ning ükski tööstusliku kanepi kasvataja ei tohi end edaspidi Eestis kindlana tunda.

Martti Randma

Advokaadikulude katteks kogub Põhjaõis annetusi. Annetada saab kandes toetussumma Martti Randma õigusabikontole Swedbank´is EE422200221012465250. Iga euro on õigluse jalule seadmiseks oluline.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga