Avaleht Arvamus

Arvamus

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada. Kui kodus lasub peamine raskus lapsevanematel, siis haridusasutustes peavad laste turvalisuse hoidmisega hakkama saama õpetajad ja kogu kooli personal. Selle jaoks, et tagada lastele kiusamisvaba haridustee, tuleb haridusasutustel otsustada tegeleda kiusamise teemaga […]

Soovime, et suvi oleks selline, et me kõik jõuaks ka sügisesse. Et pidu, kooli lõpetamine ja jaanituli ei tähendaks iseenesestmõistetavalt alkoholi ja sellega liialdamist. Et vaba aega ei sisustataks viisil, mis välistab selle mäletamist järgmisel päeval. Et me õpiksime väärtustama inimesi meie kõrval ja omaenda tervist ning tulevikku. Paraku teame me faktina, et alkoholiga seotud […]

Hoolimata sellest, et iga päevaga läheb natukene valgemaks, nõuab liiklemine nii autojuhtidelt kui jalakäijatelt tähelepanu ja täit keskendumist, sest kuigi jalgsi liikuv inimene võib sõidukit näha kaugelt, on juhi nägemisulatus oluliselt väiksem. Eesti tunnustatuim liiklusadvokaat Indrek Sirk toob välja, et vigastatute ja hukkunutega liiklusõnnetuste puhul selgub videoregistraatori salvestusest väga sageli kurb tõsiasi, et autojuht ei […]

Isaks olemine on midagi ülimuslikku. Meie, mehed, kes me lükkame lapsevankrit ja tassime samal ajal kaht toidukotti, oleme ühiskonna silmis kangelased. Meid vaadatakse poes heldimusega „nii vapper mees, saab lastega hakkama… küll ta ikka on tubli“. Seda sama heldimust aga ei jagu emadele, kes teevad sama päevast päeva. On krõbe laupäevahommik, ma jalutan nelja lapsega […]

Täna tähistab 101. sünnipäeva nõmmelane Magda Niklus-Niklas. Väärikas eas sünnipäevalast käis õnnitlemas ka Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. Grete Šillise sõnul on hämmastav, et pärast keerulisi ja rakseid katsumusi vangilaagris on eakas proua suutnud säilitada erakordse positiivsuse. Magda Niklus-Niklas on pärit Viljandimaalt Tamsi külast. Nõmmel on ta elanud 1957. aastast, kuhu ta tuli elama pärast […]

Eesti sajas sünnipäev on seda suurem ime, et maailma minevik on täis Taaveteid, kes ei võitnud Koljateid, kuid Eesti võitis, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas vabariigi juubeli puhul. Tema hinnangul on Eesti ellujäämise retsept see, et alati on olnud rohkem üksmeelt kui erimeelt. “Homne Eesti Vabariigi sajas sünnipäev on ellujääjate pidu. Eesti riik on jäänud […]

Eesti inimesed vahetaks kodulähedase töökoha tunnise autosõidu kaugusel asuva vastu keskmiselt 400-eurose palgatõusu eest, näitab CV-Online värske uuring. “Inimesed eelistavad selgelt kodulähedast tööd või töölähedast kodu,” rõhutas CV-Online’i tööturuekspert Rain Resmeldt Uusen. “See tähendab, et kui riik viib 1000 töökohta Tallinnast välja, on see maakonnakeskustes tugev motiiv haritud spetsialistidele kodukanti jääda.” Enam kui 1000 vastajaga […]

Täna avaldatud riigikohtu otsus kinnitas lõplikult, et ajaleht Äripäev on artiklite avaldamisel kasutanud teadlikult demagoogiat ja püüdnud kunstlikult skandaali luua, et sellest ise majanduslikku kasu lõigata. Kõigis kolmes kohtuastmes kaotajaks jäänud Äripäev peab maksma kinni kõik menetluskulud ja veel 10’000 eurot kahjuhüvitist Eerik-Niiles Krossile. Krossi õigusi kaitsnud vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul on tegu silmapaistva kohtuotsusega, […]

Suhted koduste ja eakaaslastega koolis ning huviringides on olulised tegurid, mis määravad ära lapse heaolutunde. Lasteabitelefoni 116111 viimase aja kogemus näitab, et Eesti laste suur koolipinge ja sellest tekkiv stress kombineerituna koduprobleemide ja lapsevanemate vähese tähelepanuga on loonud situatsiooni, kus üha enam lapsi kannatab kurvameelsuse all ja arvab endal olevat depressioon. Sageli jäävad need ohusignaalid […]