Avaleht Haridus Haridus- ja Teadusministeerium uuendab strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise kontseptsiooni
Haridus- ja Teadusministeerium uuendab strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise kontseptsiooni

Haridus- ja Teadusministeerium uuendab strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise kontseptsiooni

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi uuendamist. Partnerorganisatsioonid said sel nädalal tagasisidestamiseks uue süsteemi kontseptsiooni.

„Oleme ministeeriumis seadnud sihiks süsteemi korrastamise koos partneritega, et luua rahastamisele võimalikult selgete kriteeriumitega ja läbipaistev raamistik,“ sõnas asekantsler Pärt-Eo Rannap. „2019. aastal kasutusele võetud strateegiliste partnerite rahastamise süsteem tõi partnerite jaoks kaasa küll stabiilsema rahastuse, ent tekitas ka palju küsimusi. Seetõttu otsustasime, et enne uut rahastusperioodi tuleb senist süsteemi põhjalikult analüüsida ning lõime selle põhjal uue kontseptsiooni, mida nüüd koos partneritega üle vaatame ja täiendame,“ lisas ta.

2021. aastaga lõppeb esimene 3-aastane strateegiliste partnerite rahastamise periood. Seoses Hasartmängumaksu nõukogu tegevuse lõpetamisega 2019. aastast koondati kõikide riigieelarveliste tegevustoetuste maksmine ühendustele strateegilise partnerluse egiidi alla. Kolmeaastane rahastusperiood tagas partneritele küll pikemaajalise kindluse, ent süsteem tekitas ka küsimusi. Süsteemi analüüsi ja partnerite tagasiside põhjal töötati välja ettepanekud senise süsteemi ümberkujundamiseks alates 2022. aastast.

Uue kontseptsiooni kohaselt leiab ministeerium partnerid selgete kriteeriumitega avatud koostöökutsetega. Eraldatud on poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud tegevused, mis tähendab ka selgemat eesmärgistamist partnerluses. Strateegilised partnerid saavad jätkuvalt rahastuse kolmeks aastaks.

2021. suvel on kavas uue kontseptsiooni arutelu partnerorganisatsioonidega, sügisel valmivad uue kontseptsiooniga seotud õigusaktid. Aasta lõpus toimub partnerite otsimine läbi avatud koostöökutse juba uue süsteemi järgi.