Avaleht Haridus Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda
Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda

Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda

Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide, õpiürituste ja meeskonnakoolituste jaoks.

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul rahastatakse projekte, mis aitavad kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele. „Õpiürituste projekte ootame haridusuuenduste, töösuhete, töökorralduse või õppiva organisatsiooni kujundamise teemadel. Koolide plaanitavad meeskonnakoolitused peaksid olema õppeasutuste ümberkorraldamisel või alustamisel töötajatele toeks,“ selgitab Parve.

Tegevuses „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Tegevuses „Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” saavad toetust taotleda mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot taotluse kohta.

Tegevuses „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ on toetuse maksimaalne summa samuti 5000 eurot.

Tingimuste tutvustamiseks korraldab Innove infoseminari 17. septembril Innoves (Tallinn, Lõõtsa 4).