1. Avaleht
  2. Haridus
  3. HITSA ja ITL kuulutasid välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja
HITSA ja ITL kuulutasid välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja

HITSA ja ITL kuulutasid välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja

Ilja Šmorgun
Ilja Šmorgun

26. novembril kuulutasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. Tänavune stipendiaat on Tallinna Ülikooli infoühiskonna tehnoloogiate õppekava doktorant Ilja Šmorgun, kelle doktoritöö tulemusi on muuhulgas rakendatud Haridus- ja Teadusministeeriumi projektis e-Koolikott.

Ilja Šmorguni doktoritöö “Kõikjaleulatuv interaktsioon” pakub disaineritele mustreid, mida saab kasutada ehitusplokkidena kasutajaliideste kavandamiseks (http://idlab.tlu.ee/patterns). Tänapäeval on digiseadmed kasutajatele lihtsasti kättesaadavad, seega on disainerid üha rohkem sunnitud mõtlema, kuidas luua rakendusi ja teenuseid, mis oleksid erinevatel seadmetel ja platvormidel kasutatavad. Kasutajaliides on ühenduslüli arvutiprogrammi ja kasutaja vahel, muutes programmi funktsionaalsuse kasutajale mõistetavaks ja kättesaadavaks.

„Põhiprobleem kasutajaliidese disainis on see, et disainerid ei ole teadlikud paljudest valikutest liidese kavandamiseks. Sageli töötavad kasutajaliidesed eraldiseisvalt ega võimalda erinevaid seadmeid lihtsasti ja mugavalt kasutada,“ selgitas Ustus Aguri stipendiaat Ilja Šmorgun. ”Infoühiskonna arengu seisukohast pakub doktoritöö lahendusi rakenduste loomiseks, et paremini ära kasutada olemasolevate seadmete võimalusi.”

Doktoritöö tulemusi on rakendatud 2015. aasta augustis lõppenud uurimisprojektis LearnMix, millest kasvas välja Haridus- ja Teadusministeeriumi loodav e-Koolikott. Projekti eesmärk on luua digitaalne keskkond, mis teeb kirjastuste, õpetajate ja õpilaste poolt toodetud õppematerjalid kättesaadavaks erinevatel seadmetel. Keskkond tehakse Eesti koolidele kättesaadavaks 2016. aastal.

Lisaks osaleb Ilja Šmorgun Euroopa koostöövõrgustikus COST Action TD1405 ENJECT, mille raames analüüsitakse olemasolevaid e-tervise lahendusi üle Euroopa. Projektis kasutatakse hajutatud kasutajaliideste disainimustrite keelt ühe uurimisläätsena. Uuringutulemusi on plaanis rakendada tehnoloogiate arendamisel Rakvere Targas Majas.

Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi direktori Peeter Normaku sõnul tegeleb Ilja Šmorgun aktiivselt ülikoolisisese tarkvaraarendusega. Tema loodud on näiteks välismaal õppimist tutvustav infokiosk, Ilja korraldab ka interaktsioonidisaini labori tööd ning temast on juba doktorandina kujunenud täisväärtuslik uurija-õppejõud.

ITL-i Ustus Aguri stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks IKT õppekaval. Stipendiumi andmisel arvestati kandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning senist erialast tegevust. Stipendiumi suurus on 2000 eurot, seda annab välja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega. ITL-i Ustus Aguri nimelist stipendiumi antakse välja 2003. aastast ning esmakordselt sellel aastal on stipendiumi saajaks Tallinna Ülikooli doktorant.

Head Uudised GoodNews