1. Avaleht
  2. Kunst
  3. Arhitektuur
  4. Installatsioonikonkurss “Kohasumin“ toob Putukaväilale loodustundlikku linnaruumikunsti
Installatsioonikonkurss “Kohasumin“ toob Putukaväilale loodustundlikku linnaruumikunsti

Installatsioonikonkurss “Kohasumin“ toob Putukaväilale loodustundlikku linnaruumikunsti

Tallinna Strateegiakeskus kuulutas välja installatsioonikonkursi „Kohasumin“, mille eesmärk on Putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga.

Installatsioonikonkursile oodatakse kohaspetsiifiliste ja innovaatiliste keskkonna- ja kogukonnatundlike kunsti- või arhitektuuriobjektide ideekavandeid. „Soovime muuta Putukaväila keskkonda elamuslikumaks ja vaheldusrikkamaks. Installatsioonidega rikastatakse Putukaväila lõike ning paiku, mis täna mõjuvad monotoonselt ning mille identiteet ja kohatunnetus vajavad tugevdamist – toome Putukaväilale kohasuminat,“ selgitas keskkonna valdkonda kureeriv Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

„Kunst on universaalne vahend linnakeskkonna peidetud väärtuste mõtestamiseks. Installatsioonide rajamine on üks viis Putukaväila projekti täiendavalt tutvustada ja ruumis esile tuua. Putukaväila projekt on omakorda osa Tallinna linna suuremast plaanist linnakeskkonda rohelisemaks ja inimmõõtmelisemaks muuta,“ kirjeldas Svet projekti tagamaid.

Ideekonkursil on oodatud osalema kunsti-, arhitektuuri- ja urbanistikavaldkonnas tegutsejad. Ideekavandite loomisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikkuse ja materjalide eluringi põhimõtetest. Võistlustöö peab olema teostatav ja mahtuma etteantud eelarvesse, milleks on 20 000 eurot ühe installatsiooni kohta, milles sisaldub ka auhinnafond. Installatsioonid on kavas püstitada 2022. aasta kevadsuvel ning need jäävad üles vähemalt 2023. aasta lõpuni. 

Projekti eestvedaja ja võistlusülesande koostaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim koostöös Putukaväila töögrupiga. Ideekonkurss lähtub Putukaväila kontseptsioonist, arengustrateegiast „Tallinn 2035“ ja Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkidest. Putukaväil on osa välisprojektist B.Green, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi. 

Võistluse žüriisse kuuluvad abilinnapea Vladimir Svet, Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Anna Semjonova ja linnakunsti kuraator Kati Ots, Helsingi Kunstimuuseumi avaliku ruumi kunsti kuraatorid Aleksandra Kiskonen ja Kristiina Ljokkoi, Eesti Kunstnike Liidu esindaja Elin Kard, Eesti Arhitektide Liidu esindaja Mae Köömnemägi, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Eesti Maasikuarhitektide Liidu esindaja Kristiina Kupper.

Üks võidukavand valitakse välja veebipõhise rahvahääletuse teel platvormil Maptionnaire 2022 kevadel. 

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2022. Ideekonkursi materjalid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 243179. Lisainfo putukavail@tallinnlv.ee.

Head Uudised GoodNews