1. Avaleht
  2. Haridus
  3. IT Kolledžis tunnustati parimaid lõpetajaid, õppejõude ja aasta toetajat
IT Kolledžis tunnustati parimaid lõpetajaid, õppejõude ja aasta toetajat

IT Kolledžis tunnustati parimaid lõpetajaid, õppejõude ja aasta toetajat

Tiit Roosmaa IT Kolledži rektor
Tiit Roosmaa
IT Kolledži rektor

19. juunil 2015 toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XIII lennu pidulik lõpuaktus Rahvusooper Estonia teatrisaalis, kus 81 edukat lõpetajat said IT Kolledži diplomi.

IT Kolledži lõpetasid cum laude IT süsteemide administreerimise õppekaval Henri Kaukver ja IT süsteemide arenduse õppekaval Tõnn Talsepp ja Kristjan Veskimäe.

2015. aasta parima diplomitöö, mis valiti välja paljude suurepäraste diplomitööde hulgast, kirjutas Henry Mäeorg teemal „Närvivõrgul põhinev süsteem meloodia ennustamiseks harmoonia järgnevuse põhjal“ („A Neural Network Based System for Prediction of Melody Using Harmonic Progression“). Henry Mäeorg lõpetas IT süsteemide arenduse õppekava ja pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi – Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2015.

Lõpuaktusel andis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa üle IT Kolledži Aasta Toetaja 2014 tiitli heale partnerile – Tallinna linnale – pikaajalise koostöö ja olulise panuse eest kolledži üliõpilaste toetamisel stipendiumitega. Aasta toetaja tiitli võttis vastu Tallinna linna infotehnoloogia direktor Väino Olev.

Samuti tunnustati IT Kolledži XIII lennu lõpuaktusel õppejõude. IT Kolledži Aasta Õppejõud 2015 on Katrin Loodus, kes tudengite arvates on super õppejõud – sõbralik, abivalmis, positiivne, kelle loengutesse on alati hea tulla, sest iga pisemgi detail on alati väga hästi seletatud. Õppejõu rakendatavad piitsa-küpsise meetodid on väga hästi läbi mõeldud ja innustavad pingutama.

IT Kolledži XIII lend
IT Kolledži XIII lend

IT Kolledži suurepärased õppejõud 2014/2015 õppeaastal on Kristiina Hakk ja Kaido Kikkas.

Kristiina Hakk on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui alati heatujuline, konkreetne, sarmikas, õiglane ja karm õppejõud, kes suudab tudengites äratada huvi matemaatika vastu. Tudengid tänavad nii hea õpetamise eest.

Kaido Kikkas on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepärast tagasisidet andev õppejõud, kelle loengud on ülimõnusad ja harivad.

IT Kolledži parim külalisõppejõud 2014/2015 õppeaastal on Liina Martõnjak, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepärase õpetamismetoodikaga õppejõud, kes innustas tudengeid lugema akadeemilisi artikleid ja kelle loengutes oli hea tasakaal individuaalse ja meeskonnatöö vahel.

IT Kolledžis toimub sisseastumisdokumentide vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Esmakordselt on sellel aastal võimalik kandideerida uuele ingliskeelsele õppekavale Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Sisseastumisdokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee) kuni 6. juulini 2015.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedihindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 740 õppuri. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 791 IT spetsialisti.

Head Uudised GoodNews