Home Poliitika Jaani rääkis Euroopa siseministritega välispiirist ja rändesurvest
Jaani rääkis Euroopa siseministritega välispiirist ja rändesurvest

Jaani rääkis Euroopa siseministritega välispiirist ja rändesurvest

9. detsembril osales siseminister Kristian Jaani Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) kohtumisel Brüsselis, kus keskseks teemaks oli liidu rände- ja varjupaigapoliitika ning sisserände kasutamine hübriidründe tööriistana.

Valgevene ründega seotud sõnavõtus rõhutas Jaani EL-i ühtsuse säilitamise vajadust ja tervitas meetmeid, mida EL on Valgevene tekitatud hübriidkriisi lahendamiseks juba võtnud. „Võetavad meetmed peavad päriselt Lätit, Leedut ja Poolat aitama,“ sõnas siseminister Jaani.

„Rände instrumentaliseerimise ja migrantide smugeldamise puhul on meie arvates tõhusaim heidutusabinõu hästi valvatud EL-i välispiir, mis hõlmab nii füüsilisi tõkkeid kui seiretehnikat. Samuti on oluline nende isikute ja ettevõtete sanktsioneerimine, kes toetavad migrantide smugeldamist,“ ütles Jaani, viidates hiljuti heaks kiidetud viiendale sanktsioonidepaketile ja Euroopa Komisjoni algatusele, millega kavatsetakse võtta kasutusele piiravaid meetmeid smugeldamises osalevate transpordiettevõtjate vastu. Minister Jaani avaldas lootust, et peagi Euroopa Komisjoni avaldatav Schengeni piirieeskirjade ettepanek suudab välja pakkuda rände instrumentaliseerimise probleemile kestlikke lahendusi.

Lisaks käsitleti EL-i siseturvalisuse-, rände- ja piirivaldkonna infosüsteemide koostalitlusvõime paketi rakendamist ning arutati, mida oleks vajalik ühiselt teha, et ennetada EL-i taasterahastu kasutamisega seotud kuritegevust. Järgmine EL-i siseministrite kohtumine toimub 3.-4. veebruarini Prantsusmaal.