Home Eesti elu Kalurid saavad toetust kallinenud diislikütuse hüvitamiseks
Kalurid saavad toetust kallinenud diislikütuse hüvitamiseks

Kalurid saavad toetust kallinenud diislikütuse hüvitamiseks

Kuni 7. märtsini saavad kalapüügiga tegelevad ettevõtjad taotleda erakorralist toetust kallinenud diislikütuse hüvitamiseks.

Erakorralise toetuse eesmärk on leevendada Venemaa Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Ukraina vastu tingitud negatiivseid mõjusid kalandusvaldkonnas. Muutunud julgeolekuolukorrast tekkinud geopoliitiline olukord on toonud Euroopas kaasa järsu energiakandjate hinnakasvu. Kogu Euroopa Liidu majanduses on need mõjud põhjustanud tõsiseid häireid. Venemaa aktiivne sõjaline agressioon Ukraina vastu on omanud tugevat mõju kogu toiduainetööstusele, sealhulgas ka kalandusele. „Meie jaoks on tähtis, et säiliks kalandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime,“rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehelt saavad alates 28. veebruarist kuni 7. märtsini taotleda toetust Läänemerel traalpüügiga või kaugpüügiga tegelevad ettevõtjad. Hüvitatakse kalapüügiks ostetud kallinenud diislikütuse hinnavahe 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal. Hinnavahe hüvitis iga ostetud diislikütuse liitri kohta on 0,33 eurot. Kallinenud kütuse hinnavahe kompenseerimiseks on ettevõtjatele erakorralise toetusena nähtud ette kokku 2 180 000 eurot. Ühe ettevõtja kohta hüvitatakse kuni 500 000 eurot.

Maaeluminister lisas, et kavas on pakkuda leevendust ka teistele kalandussektoris tegutsevatele ettevõtjatele. „Plaanis on kallinenud elektrihinda hüvitada vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale,“ täpsustas Kruuse.

Kalatöötlemise ja vesiviljeluse ettevõtjatele elektrihinna lisakulu kompenseerimise eelarve on hetkeseisuga vähemalt 3,7 eurot ning ühe taotleja kohta hüvitatakse kuni 200 000 eurot. Vesiviljelustoodete tootmisega ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele elektrienergia hinnatõususust tingitud lisakulude hüvitamiseks võtab PRIA taotlusi vastu alates märtsi lõpust. Täpsem teave erakorraliste meetmete taotlusvoorude kohta avaldatakse PRIA kodulehel.

Erakorralist toetust kalandussektorile antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava (EMKF) 2014‒2020“ kaudu; sellest 75 protsenti makstakse fondi eelarvest ning 25 protsenti Eesti Vabariigi eelarvest.