1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on Mihhail Kõlvart ja hüüdlause “Selg sirgu, Eesti”
Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on Mihhail Kõlvart ja hüüdlause “Selg sirgu, Eesti”

Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on Mihhail Kõlvart ja hüüdlause “Selg sirgu, Eesti”

Türil toimunud Eesti Keskerakonna volikogu istungil kinnitati, et Euroopa Parlamendi valimistel on erakonna esinumber Mihhail Kõlvart ja kampaaniale minnakse vastu hüüdlausega “Selg sirgu, Eesti!”.

“Mihhail Kõlvart on end tõestanud võimeka ja tulemustele orienteeritud poliitikuna,” lausus Keskerakonna volikogu esimees Erki Savisaar. “Mihhail Kõlvarti juhtimisel on Tallinna linnast kujunenud kaasaegne ja euroopalik pealinn ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhina on ta hästi kursis Eesti omavalitsuste käekäiguga. Mitmed Tallinna algatused, nagu näiteks tasuta ühistransport on rakendust leidnud ka rahvusvahelisel areenil. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et mitmetel siseriiklikel valimistel on Mihhail Kõlvart saanud valijatelt väga tugeva mandaadi.”

Lisaks Mihhail Kõlvartile kuuluvad Keskerakonna valimisnimekirja Lauri Laats, Erki Savisaar, Anneli Ott, Andrei Korobeinik, Janek Mäggi, Monika Haukanõmm, Aivar Riisalu ja ankrunaisena Jana Toom. “Meie valimisnimekirjast leiab nii ministrikogemusega poliitikuid kui ka Riigikogu liikmeid, omavalitsusjuhte ning erinevate valdkondade asjatundjaid, kelle teadmistest ja kogemustest oleks kasu tervele Euroopale. Meie nimekiri on piisavalt tugev, et pälvida võimalikult suur toetus,” kinnitas Eesti Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

“Kaks ametiaega Euroopa Parlamendis töötanud Jana Toom on Brüsselis väärikalt ja tulemuslikult Eesti huve esindanud. Ta on pööranud muuhulgas tähelepanu inimeste toimetulekut, väärikat sissetulekut, sõnavabadust ja naistevastast vägivalda puudutavatele küsimustele. Näen, et Jana Toomil on head võimalused jätkata saadikuna Euroopa Parlamendis,” lisas Mihhail Kõlvart.

Volikogu istungil tutvustati ka Euroopa Parlamendi valimisplatvormi, mille põhisõnumiks on selgelt Eesti inimeste huvide ja tugeva Euroopa Liidu eest seismine. “Eestil tuleb Euroopas selg sirgu lüüa ning julgemalt oma huvide eest seista. Kümne aasta pikkuse kogemuse põhjal saan kinnitada, et Eestil on võimalus end Brüsselis kuuldavaks teha, kuid selleks tuleb tõsiselt vaeva näha. Paraku kogeme järjest enam seda, et Eesti nõustub Brüsselist tulevate algatustega liiga kergekäeliselt,” selgitas Jana Toom.

Jana Toom lisas, et ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb rakendada üleeuroopalisi majandusmeetmeid. “Tagamaks igaühele inimväärset elu toetame Euroopa Liidu miinimumsissetuleku raamistiku väljatöötamist ning toetame algatusi naiste rahalise sõltumatuse tagamiseks ja naiste töötuse vähendamiseks. Samuti oleme seisukohal, et kriisi ajal tuleb Euroopa tasandil maksustada ettevõtete ülemäärane kasum,” rääkis Keskerakonna aseesimees.

Jana Toom rõhutas, et Euroopa Parlamendi otsustesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt, vaid iga samm peab olema põhjalikult läbi kaalutud. „Keskerakond ei toeta kohustusi, millel puudub piisav mõjuanalüüs ja selge finantseerimise plaan,“ täpsustas ta. „Kaasamine on poliitilise usalduse alustala. Pingutame selle nimel, et Euroopa Liidu poliitika aruteludesse oleksid võimalikult varajasel etapil kaasatud Eestis Riigikogu, kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja huvigrupid. Otsuste langetamine peab olema selge, mõistetav ja läbipaistev.“

Head Uudised GoodNews