1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Kultuurikomisjon toetab lastehoidude toomist alusharidussüsteemi
Kultuurikomisjon toetab lastehoidude toomist alusharidussüsteemi

Kultuurikomisjon toetab lastehoidude toomist alusharidussüsteemi

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil saata täiskokku esimesele lugemisele alusharidusseaduse eelnõu, millega lastehoiud saavad alusharidussüsteemi osaks.

Kultuurikomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul luuakse eelnõuga terviklik alushariduse süsteem, kus lastehoidude ja seniste lastesõimede nõuded ühtlustatakse. „Eelnõu tõstab lastehoidudele esitatavaid nõudeid, kuna neil tekib kohustus sarnaselt praegustele lastesõimedele koostada lastehoiu õppekava. Samuti tõusevad lastehoiu ja lasteaia personalile kehtivad kvalifikatsiooninõuded. Edaspidi antakse alusharidust lastehoius ja lasteaias eesti keeles vastavalt alushariduse riiklikule õppekavale,“ märkis Pikhof.

Eelnõu tõstab lastehoidudele esitatavaid nõudeid, kuna neil tekib kohustus sarnaselt praegustele lastesõimedele koostada lastehoiu õppekava.

Samuti soovitakse eelnõuga kaotada lasteaiajärjekorrad. „Omavalitsusel tuleb vanemate soove arvestades tagada kõigile pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele koht lastehoius ja kolme- kuni seitsmeaastastele lastele koht lasteaias,“ lausus Pikhof. „Kui vanema eelistatud asutustes pole vabu kohti, tuleb pakkuda kohta kodulähedasse lastehoidu või -aeda.“

Eelnõu järgi saab kohalik omavalitsus määrata, millal vanem saab enne lapse pooleteiseaastaseks saamist kohataotluse esitada. Taotluse lahendamiseks on omavalitsusele ette nähtud kahekuuline menetlusaeg.

Eelnõu ei kohusta kohalikke omavalitsusi ise alusharidust pakkuvaid õppeasutusi üleval pidama, vaid toetab lastehoiu- ja lasteaiakohtade tagamisel koostööd erasektoriga. Seni on pooleteise- kuni seitsmeaastaste laste haridusasutusteks olnud lastesõimed ja lasteaiad ning neile lisaks lastehoiud sotsiaalteenusena. Edaspidi on lapsehoiuteenus alushariduse osa ning sotsiaalteenusena jääb teenus alles üksnes lapse suure hooldus- ja abivajaduse korral.

Edaspidi on lapsehoiuteenus alushariduse osa ning sotsiaalteenusena jääb teenus alles üksnes lapse suure hooldus- ja abivajaduse korral.

Lasteaia direktoril peab eelnõu järgi olema vähemalt magistrikraad. Lapsehoidjal peab olema vähemalt keskharidus ja lapsehoidja kutse 4. tase. Abiõpetajal peab olema vähemalt keskharidus, lapsehoidja kutse 4. tase või pedagoogilised kompetentsid.

  • Istungil osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets ning õigus- ja personalipoliitika osakonna õigusnõunik Kristel Möller.
  • Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud alusharidusseaduse eelnõu (419 SE), mis asendab koolieelse lasteasutuse seaduse, täiskogu istungile esimesele lugemisele 14. mail.
Head Uudised GoodNews