1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Kultuuriministeeriumi uus teadus- ja arendusprogramm aitab luua uut teadmist humanitaarvaldkonnas
Kultuuriministeeriumi uus teadus- ja arendusprogramm aitab luua uut teadmist humanitaarvaldkonnas

Kultuuriministeeriumi uus teadus- ja arendusprogramm aitab luua uut teadmist humanitaarvaldkonnas

Täna tutvustati KUMUs Kultuuriministeeriumi uut teadus- ja arendusprogrammi ning arutleti, mida on kultuuris oluline uurida. Lisaks kuulutas Eesti Teadusagentuur välja teadusuuringute ideede avaliku korje.

Kultuuriministeeriumi teadusnõunik Viivian Jõemets tegi päeva alustuseks ülevaate Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogrammist. Programm annab võimaluse uutele, suure potentsiaaliga teemadele, soodustab uute ja seni väheuuritud teemade käsitlemist ning seab eesmärgiks tõsta kultuurivaldkonna asutuste teadus- ja arendustegevuse võimekust.

Esimeses vestlusringis „Mis on kultuuris oluline ja mida peaks uurima?“ arutasid Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia), Andrus Laansalu (Eesti Kunstiakadeemia), Anna Verschik (Tallinna Ülikool) ja Anu Kõlar (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Vestlusringi juhtis Martin Eessalu (Eesti Keele Instituut).

Vestlusringis osalenud teadlased väljendasid ootust, et riik oleks piisavalt arukas, et püstitada mõistlike uurimisküsimusi. Ning lisaks sellele, et küsimus oleks mõistlik, peaks see olema ka õigesti sõnastatud. Hea uurimisküsimus tekib dialoogis. Kui ei osata, siis tuleks küsida nõu teadlaste käest, kinnitasid osalejad valmisolekut kaasa mõelda.

Teises vestlusringis „Milleks ja kellele on kultuuripärandi uurimist vaja? Mis on pärandi roll muutuvas kultuuriparadigmas?“ vestlesid Elo-Hanna Seljamaa (Tartu Ülikool), Anneli Randla (Eesti Kunstiakadeemia), Sten Lassmann (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool), vestlusringi juhtis Hele Kiimann (Meremuuseum).

Vestluses tõdeti, et kultuuripärand on lai mõiste ning seda võib tõlgendada eri moodi. Rõhutati, et kultuuripärandi uurimine sõltub meie väärtustest ja pärandi uurimist võiks veelgi rohkem rakendada haridusvaldkonnas, sest kaasaegsete vahenditega, mida noored oskavad väga hästi kasutada, on pärandit võimalik põnevalt avastada.

Veel tegi Hella Lood Eesti Teadusagentuurist ülevaate kultuuri teadus- ja arendusprogrammi, mis on täiesti uus programm teaduse rahastamise maastikul, tehnilisest ja rakenduslikust poolest.

Enda värskelt tehtud teadustööd tutvustasid Jaak Sikk (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ning Dila Demari (Eesti Kunstiakadeemia).

  • Teavitusüritusel tutvustas Eesti Teadusagentuur VIIMA keskkonnas avatud avalikku teadusuuringute ideede korjet. Igaüks saab esitada oma uuringuidee kuni 31. jaanuarini 2024 Etag.ee.
Head Uudised GoodNews