1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Lastekaitse Liit: Lapsel on õigus olla ära kuulatud!
Lastekaitse Liit: Lapsel on õigus olla ära kuulatud!

Lastekaitse Liit: Lapsel on õigus olla ära kuulatud!

mangimasTäna toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Tallinna Ülikoolis seminar „Samal poolel – lapse poolel“ alateemal lapse õigus olla ära kuulatud, millele koguneb üle 100 lastekaitsetöötaja üle Eesti. Ühtlasi tutvustatakse seminaril MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari nr 12, mis avab – lapse õigus olla ära kuulatud – tähenduse.

Erinevatest uuringutest, sealhulgas Tervise Arengu Instituudi poolt 2015. aastal läbiviidud lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse analüüsist selgub, et laste ärakuulamine (erinevad meetodid erinevas eas ja erinevate erivajadustega/probleemidega laste ärakuulamisel jne) on teema, mille osas lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi.

MTÜ Lastekaitse Liit viis 2013 laste ja noorte hulgas läbi küsitluse „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides“, milles 12-aastane tüdruk Suure-Jaanist rõhutas: „Kuulata ja võtta arvesse laste ja noorte arvamusi. Isegi kui ei võeta võiks põhjendada miks ei võeta!“.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni aluspõhimõtete kohaselt on laps autonoomne ja aktiivne õiguste kandja, olenemata oma vanusest. See põhimõte on väljendatud lapse õiguste konventsiooni artiklis 12, mis sätestab lapse õiguse olla ära kuulatud kõikides teda puudutavates küsimustes. „Õigus väljendada oma vaateid tuleb tagada lapsele, kes on võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks. ÜRO Lapse Õiguste Komitee rõhutab, et konventsiooni artikkel 12 ei sea vanusepiiri,“ selgitas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Tõnu Poopuu. „Laste osalus ja kaasamine on aastakümneid olnud Lastekaitse Liidu tegevuse üks põhiprintsiipidest, seega julgustame nii kodu/kooli/kogukonna kui ka ühiskonna tasandil kaasama lapsi neid puudutavate otsuste tegemisse varasest lapsepõlvest peale,“ lisas Poopuu.

Seminaril teevad ettekanded oma ala spetsialistid: kliiniline psühholoog PhD Kristjan Kask, kunstiterapeut ja psühholoog Helen Tartes-Babkina, lastekaitsespetsialist Kati Valma, vandeadvokaat Alan Biin. Advokaatide paneelis osalevad: vandeadvokaadid Eha Lillsaar, Li Uiga, Senny Pello, Ene Ahas ja advokaat Helen-Lumelille Tomberg.

Tegu on järjekorras seitsmenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli  Ühiskonnateaduste Instituudiga. Seminari korraldamist toetab Justiitsministeerium projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Üldkommentaar nr 12 mitteametliku tõlke koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Head Uudised GoodNews