Avaleht Eesti elu Liina Kersna: halduskohtu tänane otsus kinnitas ministeeriumi seisukohti – kontaktõpe on esmane ja põhiline õppeviis
Liina Kersna: halduskohtu tänane otsus kinnitas ministeeriumi seisukohti – kontaktõpe on esmane ja põhiline õppeviis

Liina Kersna: halduskohtu tänane otsus kinnitas ministeeriumi seisukohti – kontaktõpe on esmane ja põhiline õppeviis

Tallinna Halduskohus rahuldas täna lapsevanemate esitatud kaebused distantsõppele suunamise osas ning tuvastas nelja kooli direktorite käskkirjade õigusvastasuse. Samuti keelas kohus distantsõppe edasise rakendamise, kui muid meetmeid ning distantsõppe tagajärgi ei ole korrektselt kaalutud.

“Halduskohus kinnitas seda, mida on haridus- ja teadusministeerium alati rõhutanud: kontaktõpe on põhihariduse regulatsiooni arvestades esmane ja põhiline õppeviis, distantsõpe võib tekitada õpilünkasid ning olla kahjulik vaimsele tervisele. Halduskohtu tänane otsus kinnitab, et viiruse leviku takistamise eesmärgil kooli distantsile suunamine peab olema kaalutletud otsus, mis on põhjendatud ja kooskõlastatud Terviseametiga,” ütles minister Liina Kersna.

“Loodud on õiguslik selgus ning kinnitust on saanud põhimõtted, millest on ministeerium kogu pandeemia vältel lähtunud. Oleme rõhutanud, et lisaks Terviseameti poolt antavale nakkuse leviku hinnangule on oluline silmas pidada laste õigust haridusele ning on hea meel, et ka kohus tõi oma otsuses selle välja,” lisas ta.

Mitmed koolid üle Eesti on olnud ajutiselt distantsõppel just Terviseameti soovitusel, mis on laialdase viiruse leviku tingimustes ka igati põhjendatud, kuid distantsile tuleb minna võimalikult lühikeseks ajaks ning konkreetse kooli ja klassi põhiselt. Distantsõpe ei saa olla ennetav meede. Riik on koolide turvalist lahtiolekut alates eelmise aasta novembrist toetanud kooliperedele kiirtestimise võimaluse pakkumisega. Kiirtestimine jätkub ka edaspidi. Samuti on endiselt olulisel kohal muud viiruse levikut vähendavad meetmed nagu maskikandmine, ruumide hea ventilatsioon, kätehügieen, õpilaste hajutamine ja muud juba paljuski harjumuspäraseks saanud tegevused.

“Kui koolipere kasutab kõiki ohutusmeetmeid, siis saame ka viiruse leviku tingimustes pakkuda kontaktõpet,” sõnas haridusminister.