1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Linnavolikogu kinnitas Tallinna osalemise kolmes Taltechi targa linna projektis
Linnavolikogu kinnitas Tallinna osalemise kolmes Taltechi targa linna projektis

Linnavolikogu kinnitas Tallinna osalemise kolmes Taltechi targa linna projektis

Tallinna linnavolikogu kinnitas Tallinna osalemise kolmes Taltechi targa linna tippkeskuse projektis ja nõustus nende sildfinantseerimisega. Projektides osalemine aitab kaasa Tallinna kliimaeesmärkide saavutamisele, nutika linna arendamisele ja Euroopa rohepealinnaks pürgimisele.

Projekti „Hoone suutlikkuse audit reaalajas – Digi Audit“ eesmärk on parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust ja sisekliimat suurte kinnisvaraportfellide digitaalse haldamise abil. Pidev energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring tekitab suurandmed, mille käsitlemiseks luuakse hoonete olukorra jälgimist, võrdlemist ja diagnostikat võimaldavad lahendused. Kokku on plaanitud IoT-platvormiga ühendada 45 hoonet Tallinnas ja Tartus, mille abil arendatakse ja testitakse suutlikkuse monitooringut ja hooldusega seotud automaatset diagnostikat. Projekti kogumaksumus on 1 497 583 eurot, Tallinna linna osa on sellest 226 700 eurot, mille katab välistoetus.

Projekt „Tallinna-Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel – Green Twins“ arendab Tallinna ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise virtuaalkeskuse. Rohekaksiku projektis luuakse Tallinna ja Helsingi linnale kohalikku haljastust kajastav 3D-mudel koos seda toetava digikaksikuliidesega. Projekti teeb maailmas ainulaadseks rohekeskkonna digitaalne mudeldamine, mis võimaldab maastikumuutusi analüüsida ja katsetada täiesti uutel viisidel. Projekti kogumaksumus on 1 300 706 eurot, sellest Tallinna linna osa 320 000 eurot, mille katab välistoetus.

Projektis „Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks” testitakse nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse, nagu Ülemiste transpordisõlm ja Tallinna sadam ja edasi üle mere Helsingisse. Seda saavutatakse, lisades olemasolevale ühistranspordile isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused. Projekti tulemuseks on tulevikulinna töötav infovahetuse platvorm ja mudel, mis on testitud reaalses linnakeskkonnas, samuti rakenduslik töövahendite komplekt linnade jaoks. Projekti kogumaksumus on 1 200 000 eurot, sellest Tallinna linna osa 150 064 eurot, mille katab välistoetus.

Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimehe Andres Kollisti sõnul on tegemist innovaatiliste ja tulevikku vaatavate projektidega, mis on näide Tallinna võimekusest minna kaasa, arendada ning rakendada kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid.

Linnavolikogu liige Kadi Pärnits, kes samuti innovatsioonikomisjoni kuulub, avaldas lootust, et valdavalt teadusarendusele suunatud projektid toovad praktilist kasu tulevikus ka targa linnaruumi kujundamisele.

Aastatel 2021-2023 läbiviidavaid projekte rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine“ raames.

Head Uudised GoodNews