Avaleht Haridus Maaelu Edendamise Sihtasutus maksis üliõpilastele ühekordset õpitoetust
Maaelu Edendamise Sihtasutus maksis üliõpilastele ühekordset õpitoetust

Maaelu Edendamise Sihtasutus maksis üliõpilastele ühekordset õpitoetust

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksis ka sel aastal ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele.

Sel aastal pälvisid ühekordse õpitoetuse suurusega 500 eurot kaks Eesti Maaülikooli tudengit: Edgar Metsar, kes õpib põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval, ja Oscar Rahu, kes õpib geodeesia ja maakorralduse õppekaval.

Toetuse taotlemiseks tuleb õpilasel täita ankeet, kus tuuakse välja erialane tegevus nii koolis kui ka kooliväliselt ja kirjutatakse essee, kus selgitatakse, kuidas seotakse tegevus maaeluga nüüd või tulevikus. Lisaks arvestatakse keskmist hinnet ja kooli soovituskirja.

„Edgar Metsari ja Oscar Rahu ankeete lugedes paistab välja nende sügav huvi õpitava eriala vastu. Mõlema noormehe esseest selgub, et neil on kindel eesmärk, kuidas ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi tulevikus maapiirkonnas tegutsedes kasutada,“ iseloomustas MES õpitoetuse saanud üliõpilasi.

Toetuse saajad määrab komisjon, kuhu kuuluvad MES-i, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, ajalehe Maaleht ja sihtasutuse Erametsakeskus esindajad.