Avaleht Eesti elu Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: plaanime suunata 50 miljonit eurot taasterahastust rohevesiniku pilootprojektidesse
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: plaanime suunata 50 miljonit eurot taasterahastust rohevesiniku pilootprojektidesse

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: plaanime suunata 50 miljonit eurot taasterahastust rohevesiniku pilootprojektidesse

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas osales eile Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel Luksemburgis, kus tuli arutlusele ka liidu vesinikustrateegia.

Minister Aas rääkis, et Euroopa Liidu õigusraamistikus ei tohiks praegu hakata vesiniku tootmist ja tarbimist liigselt reguleerima. “Vesinikuturu tekkimiseks on vaja teataval määral ühtlustada vesiniku kvaliteeti ja taristu tehnilisi standardeid, aga kuniks vesinik on veel varases turu arengu etapis, peaks õigusraamistik olema paindlik, et anda ruumi uute ärimudelite tekkeks, innovatsiooniks ja erakapitali investeeringuteks,” ütles Aas.

Aas rõhutas, et Euroopa Liidu riigid peaksid vesiniku rindel keskenduma esmajoones liidusisesele koostööle, mitte vaatama kolmandate riikide suunas. “Kliimaneutraalsuse saavutamise teekonnal ei tohiks me luua uusi impordisõltuvusi,“ ütles ta.

Minister tõstis esile vesinikuga seotud arenguid Eestis, millega MKM ja Keskkonnaministeerium loovad eelduseid vesiniku kasutuselevõtuks. „Praegu on meil valmimas vesinikuressursside potentsiaali ja kasutuselevõtu analüüs, mis on aluseks käesoleva aasta lõpuks loodavale Eesti vesiniku teekaardile,“ rääkis Aas. „Plaanime ka suunata 50 miljonit eurot taasterahastust rohevesiniku pilootprojektidesse, et luua rohevesiniku tervikahelad, alustades tootmisest ja lõpetades tarbimisega.“

Lisaks sellele valmib peagi vesiniku tervikahela piloteerimise toetuse meede, millega hakatakse katsetama vesiniku kasutamise võimalusi ühistranspordis.

ELi energeetikaministrite nõukogu kohtumisel arutati lisaks vesinikustrateegiale ka Euroopa renoveerimislaine teemal. Samuti keskenduti energiataristu suuniste määruse nõukogu kokkuleppe saavutamisele, mille eesmärk on arendada taastuvenergiat, sealhulgas meretuulevõrku ja vesinikuvõrku, ning pöörata nende rahastamisele EL-i eelarvest suuremat tähelepanu.